DOCUMENTI DI FERMO E DEI CASTELLI FERMANI medioevo rinascimento pergamene latino 1300-1399

DOCUMENTI DI FERMO E DEI SUOI CASTELLI = SOMMARIO DELLE PERGAMENE DEL GOVERNO FERMANO == SUMMARIUM SCRIPTURARUM ET PRIVILEGIORUM ARCHIVIJ VETERIS PERILLUSTRIS CIVITATIS FIRMI Authore MICHAELE HUBART Leodiense Belga = Repertorio dello Stato di Fermo nel medioevo e nel rinascimento. Digitazione di Albino Vesprini A. D. 2016 – Belmonte Piceno.
1300 FIRMUM Literae patentes Sancti Domini Nostri Clementis Pontificis directae Archiepi-scopis ac aliis Ecclesiarum Praelatis, ut Canonicos, sive Fratres Monasterij Sancti Antonij Vien-nensi Dioecesis in Ecclesiis suis ad opus pauperum praedicare, ac elemosinas querere permit-tant iuxta alias licentias per Sedem Apostolicam eisdem concessas. Sub Data Avignoni 4.ta Cal. Septembris Pontificatus eiusdem anno 4.to –
1301 FIRMUM Instrumentum quietationis factae per Dominum Antonium Della Casa Mercato-rem Florentinum Magnifico Militi Domino Ludovico de Eufreductiis Almae urbis Senatoris pro se, ac Mattheo Sanctis, Antonio Paccharono, Lucae Dani, et nonnullis aliis inibi espressi de flo-renis auri de Camera 912 – de anno 1454 – manu Domini Laurentij Philippi Venantij Civis Ro-mani –
1302 FIRMUM, et TERRA S. GINESIJ Breve Sancti Domini Nostri Sixti Papae IIII directum Prioribus Firmi, ut, sub poena excommunicationis, et mille ducatorum infra sex dierum spatium eligant tres Cives de Sancto Ginesio informatos, ut notitiam habentes de lite et differentia ver-tente cum Communitate Firmi, prout eisdem mandavit totidem eligi de Civibus Firmanis bene informatis de huiusmodi lite; qui habeant omnimodum potestatem a partibus huiusmodi diffe-rentias decidendi, et judicandi absque figura judicij prout latius in dicto Breve Sub Data XI Oc-tobris 1482 –
1303 FIRMUM Instrumentum receptionis ducentorum quinquaginta florenorum auri factum per Dominum Simonem de Pistrinaris de Bergamo Procuratorem Dominae Antoniae de Bizon de Crema Uxoris, et haeredis quondamDomini Iohannis Vicecomitis de Olegio, Universitati, ac Communi Firmi pro parte debiti ad quod dictum Commune Firmi tenetur non praeiuducando iurisdictioni Communis quam habent contra praedictos haeredes sub anno Domini 1377 – ro-gato Iohanne Nicole Deutaleve de Firmo –
1304 FIRMUM Sumptus cuiusdam praecepti facti per Dominum Iacobum de Palude Populi Ci-vitatis Firmi Capitaneum rectoribus, et Sindicis infrascriptorum Castrorum, ut compareant co-ram eo cum quatuor bonis hominibus, seu Massariis pro quolibet Castro promittendum, fide-jubendum, jurandum, et observandum omnia, et singulas Statuta, Ordines, et reformationes Communis Firmi sub anno Domini 1340 – rogato Baldo de Baldis, de sumptu vero Mattheo Angneluctij –
1305 FIRMUM ET TERRA SANCTI GENESIJ Instrumentum sumptus mandati procurae fac-tum per Universitatem, Commune, et nomine Terrae Sancti Genesij in personam Puctij Magistri Lucae de dicta Terra ad nomine dicti Communis recipiendum finem, quietationem et remissio-nem etc& a Sindico Communis Firmi de omnibus damnis, injuriis, et offensis realibus, et perso-nalibus factis, et illatis per Commune, et homines Sancti Genesij, seu ipsorum sequaces, contra Commune, et homines Civitatis Firmi, eiusve Districtus etc& sub anno Domini 1306 – rogato Andrea Philippi de Camerino –
1306 FIRMUM Instrumentum mandati procurae factae per Commune Firmanum in personam Rev.di Domini Peregrini Prioris Ecclesiae Sancti Petri Veteris de dicta Civitate, ad dicti Commu-nis nomine et pro eo coram summo Pontifice praesentandum et petendum absolutionem om-nium et singularum sententiarum excommunicationis et interdicti latarum per praedictum Sanctum contra Commune et singulares personas eiusden Civitatis ac etiam nomine dicti Com-munis jurandum et observando, et observari faciendo mandata praefati Sancti et alia etc& Sub anno Domini 1268 – tempore Domini Clementis Papae Quarti –
1307 FIRMUM Literae Patentes in forma Bullae constitutionis contra quaslibet personas, seu Civitates, aut Universitates, conjurationem, societatem confoederationem etc& absque Sedis Apostolicae consensu, et expressa licentia contracturas sub poenis 3/m marcharum, ac aliis prout in dicta constitutione facta per Sanctissimun Dominum Nostrum Nicolaum Papam 4.um Pontificatus anno 2.do –
1308 FIRMUM, JADRA Instrumentum mutui factum per Dominum Thomam quondam Bene-dicti de Mattaferris Civem Jadrae Universitati, hominibus, et Communi Civitatis Firmi, et pro eis Magistro Dominico Rictij Sindico, Ducatorum mille, et octingentorum Cunei Civitatis Venetiarum conversorum in solvendis stipendiarijs destinatis per ipsum Commune contra Civitatem Asculi restituendorum ad tres annos, videlicet tertiam partem quolibet anno, ac pro aliis causis prout in dicto Instrumento facto sub anno Domini 1344 – rogato Ser Alexandro quondam Ugelli de Stella –
1309 FIRMUM Instrumentum quietationis factum per Antonium alias Gezzarello de Giuliomu-sio Procuratorem Dominae Pasquae uxoris quondam Berardi, ac tutricis Iacobi, et Antoniae eius filiorum, et Colam Iohannis de Roma, Communitati Firmi de omni eo quod possent preten-dere contra dictum Commune, et singulares personas dicti Berardi, et Ricciardi de Scaramilla de Giulionisio per nonnullos homines Turris Sancti Patrizij, et derobutionem denariorum Be-stiarum venditarum in nundinis de mense Augusti anno Domini 1451 –
1310 FIRMUM Jnstrumentum responsionis factae per Dominum Iacobum de Deutesalve no-mine Concilij Asculani in ipso Concilio Domino Magliapani de Regio Judici, et Ambascitori Civita-tis Firmi super fabrica in littore maris hoc modo, videlicet, quod non fuit eorum voluntatis, ac propositi, nec ordinamenti aliquid acquirere, vel facere, vel ordinare de jure Civitatis Firmi de anno Domini 1238 – rogato Altidona Notario –
1311 FIRMUM Bulla Nicolai Pape directa Castellanis Castrorum, seu Villarum Turris Palma-rum, Marani, Gruptarum ad Mare, Montis Falconis, et Morischi ut Castra praedicta detenta per Cameram occasione damnorum illatorum per Civitatem Firmi hominibus Montis Sancti Petri restituant ipsi Communi Firmi, et quod de dictis damnis, et condemnatione dicta de causa con-tra Civitatem promulgata per Archiepiscopum Januensem, et Fulgonem de Podio Richardi Rec-toris Provinciae, dictum Commune promisit stare beneplacito dicti Pontificis. Sub data Romae V Jdus Junij Pontificatus eiusdem anno secundo –
1312 FIRMUM Mandatum Civitatis Firmi in personam Magistri Andreae Gentilis ad recipien-dum Pallia nomine Civitatis Firmi, et Episcopi Firmani a Scindicis Terrarum Ripaetransonis, Montis Rubiani, Montis Sanctae Mariae in Georgio, et Montis Causarij de anno 1357 – manu Ser Dominici Marcuctij de Firmo Notarij –
1313 FIRMUM Copia sumptus Litterarum Rectoris Marchiae Generalis directarum Potestati, et Prioribus Civitatis Firmi, in quibus eisdem praecipitur in termino octo dierum post preaesen-tationem eorundem in voluminibus Statutotum Firmi scribi, et apponi faciant sub poena eius arbitrio imponenda infrascriptam Constitutionem Generalis Marchiae, videlicet de aucupatori-bus et venatoribus concessae per Bonifatium Papam Octavum, quo liceat quolibet laico tempo-ribus et locis competentibus cum canibus, avibus, et retibus venari, nulla Rectoris constitutione ac prohibitione obstante et alia prout in dicta Copia, Extrata per Iacobum Simonis de Monte Luponum, recopiatarum per Andream Massutij de Firmo de anno Domini 1372 –
1314 FIRMUM Instrumentum mandati procurae factum per homines, et Commune Firmi in personam Philippi Sciolti ad ipsius Communis nomine comparendum coram Rev.mo Domino Iacobo Cardinale Savello (qui ad summum Pontificatus fastigium evectus Honorius Quartus dic-tus est) et eius Auditore in eorum Curia in qua dictum Commune litem habet cum Andrea Bo-fredo occasione salariae, et ad compromittendum in ipsum Dominum Iudicem dictam causam etc& Sub anno Domini 1280 – rogato Gentile Simonicti Notario –
1315 FIRMUM, CIVITANOVA Copia cuiusdam appellationis interpositae pro parte Corradi Angneli Scindici Communis Firmi a quadam sententia lata per Dominum Iacobinum quondam de Calderijs de Spoleto Iudicem in Anconitana Marchia Generalem ad favorem Communis, et hominum Civitanovae, declarando litus maris esse, et esse debere Communis, et hominum Civi-tanovae, et ad eos pertinere etc& sub anno Domini 1295 rogato Iacobo Magistri Rainaldi, de sumptu vero Martino Magistri Boncambij –
1316 FIRMUM Copia sumptus cuiusdam Privilegij Vicariatus Domini Iohannis de Vicecomiti-bus de Olegio sibi concessi de Civitate, et Comitatu Firmano per Egidium Episcopum Sabinen-sem Apostolicae Sedis Legatum in Italia pro S. R. E. Vicarium Generalem, una cum particula Brevis concessi Vicariatus Generalis dicto Egidio per Innocentium Papam Sextum sub Data Avi-nioni Nonis Octobris Pontificatus eiusdem anno Sexto, Vicariatus autem dicti Domini Iohannis de Olegio sub Data Anconae Cal. Aprilis Pontificatus Innocentij anno octavo, publicatum manu Ser Vannis Dominici Marci de Firmo –
1317 FIRMUM Praeceptum, seu monitio facta per Rev.dum Patrem Fratrem Iacobum Abbatem Monasterij Sancti Sabini Firmanae Dioecesis, Ordinis Sancti Benedicti una cum Litteris ipsi di-rectis a Venerabili Viro Magistro Rajmundo Argetij Sedis Apostolicae Capellano, ac causarum Camerae Apostolicae Generali Auditore Ruggerio Suppi Potestati Civitatis Firmanae nomine dicti Communis, ut infra decem dies in Romana Curia solvat, seu solvi faciat Francisco Guidi, et Sociis Mercatoribus Senensibus centum, et una Marcham bonorum novorum, et legalium ster-ling etc& et hoc sub poena excommunicationis, sub anno Domini 1270 – rogato Bonaccurso de Gonzaga –
1318 FIRMUM Jnstrumentum emptionis cuiusdam Vineae, et petij Terrae per Rainaldum Mo-ricoctij nomine, et vice Hospitalis Sancti Marci Rivicellorum a Domino Rainaldo Michaelis pretio 30- Librarum Vulterranarum; positae et confinatae prout latius in eo, una cum alio jnstrumento approbationis, et ratificationis dictae venditionis facto per Michaelem dicti Rainaldi filium sub anno Domini 1247 – rogato de eis Iacobbo Rainaldi –
1319 FIRMUM et MASSA Transumptum Litterarum Domini Gerardis Abbatis Majoris Mona-sterij Turonensi in Italia Apostolicae Sedis Nuntio directarum Communi Firmi, nec non Domino Angelo Bernardi Scindico dictae Civitatis, quibus committit decisionem differentiae exortae su-per distributione bonorum, et iurum quondam Nobilium Virorum Vannis Ciccharoni, Andreuc-tij Cole, et Falchitti de Massa dudum Camerae confiscarotum pridie dicto Domino Angelo nomi-ne quo supra venditorum. Sub Data Perusij Pontificatus Gregorij XI – anno tertio, copiatae ma-nu Antonij Pasqualis de Firmo anno Domini 1381 – tempore Urbani Sexti –
1320 FIRMUM Instrumentum quarumdam propositarum una cum consultationibus super eis factarum per Dominum Albertum de Sabbatinis de Bononia Potestatem Civitatis Firmi, et per alios nomine dictae Civitatis continentiarum, et tenoris prout in eo; sub anno Domini 1366 – rogato Ugolino quondam Mathei de Parma –
1321 FIRMUM Transumptum Bullae Martini Quinti Papae remittentis Civitati Firmi quamplu-rima crimina, et delicta, et concedentis quod in primis, et secondis causis tam civilibus, quam criminalibus nullo modo possint homines praedictae Civitatis, et Status trahi extra Civitatem, et confirmantis iura, et iurisdictiones Civitatis. Sub Data Romae apud Sanctos Apostolos Anno Pontificatus XIII – Transumptum manu Ser Iohannis Antonij alias Mancino –
1322 FIRMUM Instrumentum confessionis set promissionis factae per Iacobinum Rainaldi Sindicum Firmi coram Comite, et Iudicibus Iadrae, quod si contigeret per Commune, et perso-nas Iadrae aliquam vindictam, vel processus fieri contra Commune, vel personas Campifellonis, dum tamen fiat extra Civitatem Firmi, et eius Districtus occasione homicidij per homines dicti Castri commissi in personam Lucae Thalci de Iadra, hoc sibi non imputabit ad injuriam, nec in praedictis aliquatenus se intromittet de anno Domini 1309 – manu Bonjohannis Rainaldi de Firmo –
1323 FIRMUM Breve Pij Papae Secundi directum Episcopo Recanatensi in quo ei committit, ut se informet de contentis in supplicatione introclusa pro parte Domini Episcopi Firmani sibi porrecta, et referat. Sub Data Senis die 26 Februarij 1459 – Pontificatus anno primo. Supplica-tio est admissa, deberet eius copia Romae recuperari –
1324 FIRMUM Sumptus cuiusdam jnstrumenti quietationis trium millium librarum Ravenna-tensium factus per Rev.duum Dominum Simonem tituli Sancti Martini Cardinalem Apostolicae Sedis Legatum Ducatus Spoleti et Marchiae Anconitanae Rectorem, Petrarchae Iohannis Pe-trarchae, et Simoni Iohannis judicis Ambasciatoribus, et Civibus Anconitanis nomine ipsorum, ac etiam nominibus, et vice Potestatis, et Communi Firmi ex causis prout in eo factum sub anno Domini 1266 – rogato Nicolao Rocha etc& –
1325 FIRMUM Sumptus quorumdam actorum agitatorum coram Domino Antonio de Monte Falcho in Marchia Generali Iudice coram Universitatem et homines Civitatis Firmi, causa et oc-casione receptationis Bernardini Pauli Guilielni de Monte Sancti Pauli, Iohannis de Castanea, et aliorum nominatorum in eis bannitorum una cum appellatione facta pro parte Communis Firmi etc& facta Sub anno Domini 1279 –
1326 FIRMUM Transumptum, sive copia duorum privilegiorum, concessorum Communi Firmi unius Innocentij Papae confirmantis tenutas, et possessiones quas Civitas possidebat, nec non privilegia immunitatis et libertatis Civitatis sub dat XVI- Augusti Pontificatus anno nono. Alterius vero Innocentij Papae in quo Rectori Provinciae Marchiae mandat quatenus omnia privilegia et jura Civitatis Firmi illibata conservet, attenta devotione Civitatis erga Ecclesiam et damnis passis pro dicta Ecclesia; sub Data Laterani Pontificatus eiusdem anno undecimo. Transumptum per Iacobum Petri Marci sub anno Domini 1298 –
1327 FIRMUM Sententia Criminalis lata per Iacobum de Morra Sacri Jmperij in Marchia Anco-nitana Viceregentem Generalem contra Rainaldum Domini Palmerij, Thomam Domini Iohannis, et alios quam plures ad accusationem Domini Fidesmidi de Molliano de anno 1244 – regnante Friderico Romanorum Jmperatore –
1328 FIRMUM Proposita facta per Dominum Iacobum Iudicem, et Vicarium Domini Thebaldi Rubei Potestatis Civitatis Firmi in publico et generali Concilio dictae Civitatis videlicet quod ne-cesse esset pro utilitate Communi Firmi, et secretis negotiis constituere unum Scindicum et Procuratorem ad eumdum et faciendum etc& et singula necessaria pro Commune Firmi videli-cet si ipsis Conciliariis placebat quod praefatus Potestas illum creare deberet, quae proposita in dicto Concilio reformata placuit omnibus nemine contradicente –
1329 FIRMUM Instrumentum mandati procurae factum per Universitatem, Commune, et homines Civitatis Firmi in personam Thomassini Thomae, ad nomine dicti Communis compa-rendum coram Domino Vitale Brose in Marchia Rectore, et pro S. R. E. Vicario Generale, et pe-tendum nomine dicti Communis, et Castrorum prout in dicto mandato, ab eo generalem assolu-tionem de omnibus et singulis malefitiis quomodo et qualitercumque per Commune Firmi et eius Castra et homines commissis, ac ad alia prout latius in eo. De anno Domini 1313 – rogato Dominico Manzij –
1330 FIRMUM Instrumentum procurationis factae per Dominum Monaldum Guglielmi de Firmo in personam Domini Rainaldi de Brunforte ad ipsius nomine renuntiandum Sindico Communis Firmi, vel cuilibet alteri pro ipso Commune interveniendum appallationi vel appalla-tionibus quas idem constituens vel alius eius nomine ad Sedem Apostolicam interposuit occa-sione condemnationis contra ipsum constituentem factae per Richardum Petri Firmi Potesta-tem ob homicidium perpetratum per ipsum constituentem in personam Ruggerij de Monte Flo-rum, sub anno Domini 1298 –
1331 FIRMUM Licentia remissionis 3/m Ducatorum auri debitorum per Universitatem Com-mune et homines Firmi, Camerae Apostolicae occasione Talearum Censuum et Affictuum et hoc ob gravia et intollerabilia damna praedicto Communi Firmi et hominibus data et facta per quondam Liverottum de Eufreductiis concesa eisdem Communi et hominibus per Sanctum Dominum Iulium Pontificem 2.um prout latius in dicta remissione sub anno Domini 1504 –
1332 FIRMUM Instrumentum receptionis 50 librarum Ravennatensium per Dominum Petrum de Cajetta Marchiae Anconitanae Thesaurarium pro S. R. E. Civitati Firmanae, et pro ea France-schino Pepi de Florentia solvendo nomine dictae Communitatis pro affictu debito per dictum Commune de Anno Domini 1353 –praeterito, prout latius in eo sub anno Domini 1354 – tem-pore Domini Innocentij Papae VI- rogato Lotto Iacobi etc& –
1333 FIRMUM, EPISCOPATUS Sumptus cuiusdam Instrumenti Mandati Procurae facti per Rev.mum Dominum Nicolaum Dei gratia Episcopum, et Principem Firmanum in personam Do-mini Petri Venimbene de Sancto Ginesio ad lites, et in causas, et in specie in causa cum Ser Io-hanne de Bacileriis de Bononia Procuratore Rev.mi Domini Maceratensi Episcopi, super termi-nis, seu Castellis assignandis pro Dioecesi Maceratensi etc& una cum Instrumento substitutio-nis Domini Petri Venimbene in personam Ser Vannis Magistri Benvinuti etc& adiuncta appella-tione facta ad Sanctum per dictum Ser Vannem super delatione facta per Rev.mum Dominum Anglicum, seu Episcopum Oximensem Commissarium de anno Domini 1371 –
1334 FIRMUM Jnstrumentum venditionis seu donationis, ac concessionis cuiusdam Terrae jacentis in Territorio seu loco qui dicitur Valle in Vico Sancti Felicij per Jacobum filium Carboni Lulij Gentili et Angelo filiis ac Romuti et Valentino filiis Rainaldi iuxta suos confines etc& pretio viginti Librarum Volterramarum de anno Domini 1230 – rogato Gilio Notario –
1335 FIRMUM Duo Mandata, unum Dominae Monaldescae filiae quondam Domini Trasmundi de Sancto Angelo, et alterum Domini Masci Comitis Ogviczoni factum Domino Giberto de Valle ut solvat de eorum mandato quadrigentas et quinquaginta libras Saladino eorum filio etc& De anno Domini 1220 – rogato Bosign.° Notario –
1336 FIRMUM, et ANCONA Capitula seu pacta et Conventiones inter Civitates, et Communia Firmi, Anconae, et Camerini duratura per quinque Annos de anno Domini 1484 –
1337 FIRMUM Mandatum executivum Hieronimi Matthei Protonotarij Apostolici, et Curiae Causarum Camerae Apostolicae generalis Auditoris super sententia lata per Rev.mum Domi-num Hieronumum Melchiorium Episcopum Maceratensem, in causa in vim decreti Cameralis introductam inter Magnificam Communitatem, et homines Civitatis Firmi, ex una, et Universita-tem, et homines castrorum Molliani, Falleroni, Serviliani, Ponzani, Massignani, et Altidone de et super praetensa solutione Dativarum, et illorum asserta exgravatione etc& in qua declaravit Magnificam Communitatem Firmanam, et homines non teneri in solutione et contributione da-tivarum seu collectarum facienda per dicta Castra et homines Camerae Apostolicae eamque ab-solvendam etc& prout in eo. Datum anno Domini 1579 –
1338 FIRMUM Instrumentum mutui centum et quinquaginta trium librarum Ravennatensium acceptum per Priores Populi Civitatis Firmanae ab Abrahamo Domini Moysis, et Sociis in eo de-claratis, quas restituire promiserunt intra sex menses proxime venturos etc& prout in eo de anno Domini 1310 – rogato Rodaldo Ufreductij Scambij Notario –
1339 FIRMUM Instrumentum petitionis, et acceptionis in tutelam Domini Cicchi, et Margaritae pupillorum, et filiorum quondam Dominici Guarisij de Castro Clarmontis etc& De anno Domini 1313 – rogato Iacobo Monaldi de Monte Granario –
1340 FIRMUM Instrumentum receptionis florenorum octo per Dominum Bartholomeum Do-mini Munaldi de Viterbio in bono auro pro parte patrocinij decem florenorum auri, quos ipse habere debebat a Commune Firmi etc& prout in eo de anno Domini 1280 –rogato Georgio An-geli Notario –
1341 FIRMUM Quinque Instrumenta Custodum Contratarum Firmi Transferentium, seu ceden-tium in personam Nigri Domini Giberti omnia jura, actiones reales, et personales etc quae, et quas habent, et habere possent contra Commune Civitatis Firmanae occasione quadraginta soldorum Vulterranarum pro quolibet, quos recipere debebant a Commune Firmano pro Cu-stodia, quam fecerant ultimis quatuor mensibus tempore Sedis Vacantis de anno Domini 1277 – rogato Thomassino Bartholomei Notario –
1342 FIRMUM Literae Priorum Libertatis, et vexilliferi Iustitiae Populi Florentini quibus com-mendant virtutes Domini Nicolai Lucherini desiderantis Praeturam, seu Potestariam Firmi de anno Domini 1469 –
1343 FIRMUM, et JADRA Acta, et Processus facti in causa vertente inter Magnificum Commu-ne Firmi et Dominum Thomam Benedicti de Mattaferris de Iadra occasione Salis, cuius gabel-lam dictus Thomas a dicto Comune emerat etc& sub anno Domini 1342 –
1344 FIRMUM Decretum factum in Magnifica Cernita Civitatis Firmi circa bona vendita non su-biectis, quod si quis in futurum vendiderit aliquam possessionem non subiecto, ipso iure et fac-to incurrat poenam scutorum centum, et amissionis pretij rei venditae: Consulente Domino Francisco Mancino 17 Maij anno Domini 1556 –
1345 FIRMUM, sive TERRA SANCTI FLAVIANI Mandatum procurae Communis, et Universi-tatis Sancti Flaviani in personam Bartholomei Philippi de Sancto Flaviano ad nomine dicti Communis faciendam, et contrahendam perpetuam Societatem, et amicitiam, et dandum licen-tiam Scindico Communis Firmi accipendi tenutam, et possessionem de bonis dicti Communis, Universitatis etc&, recipiendumque obligationem, juramenta, cautionem etc& a Communi Firmi, seu eius Sindico de non contraveniendo capitulis superius espressi, sub poena pro quolibet ca-pitulo contravento mille Marcarum Argenti etc& de anno Domini 1251 –
1346 FIRMUM Electio facta Nobilis Viri Domini Bonfranceschi de Guarnerinis Civis Paduani in Potestate Firmi facta per Venerabiles Fratres Isaijam, et Baliganum Ordinis Heremitanarum nomine Communis Firmi de anno Domini 1283 –qui Dominus Bonfrancescus arduis negotiis, ut dixit, occupatus recusavit etc& anno Domini 1283 –
1347 FIRMUM Literae patentes Egidij Miseratione Divina tituli Sancti Clementis Presbiteri Cardinalis Apostolicae Sedis Legati directae Regiminibus Consiliis et Communitatibus Castro-rum in eis descriptorum, ut ad primam Dominicam veniant ad praesentandum juramentum fi-delitatis, et faciendum Communi, et Universitati Firmi ea, ad quae tenentur de jure etc&. Datum 2.da Septembris, Pontificatus Innocentij Papae VI– anno Tertio –
1348 FIRMUM Instrumentum factum per Magnificum Dominum Sebastianum Rutilorum de Tolentino Ill.mi Cardinali Caraffae Gubernatoris Magnificae Civitatis Firmi Locumtenentem, et Magnificos Dominos Priores Populi Civitatis Firmi ad restringendum, et claudendum Haebreos praedictae Civitatis ex forma Bullae Sancti Domini Nostri Pauli Papae IIII de anno Domini 1506 prout in dicto Instrumento –
1349 FIRMUM Notula quaedam librarum, et denariorum datarum, et assignatorum nominatis in ea etc& –
1350 FIRMUM Capitula facta pro concordia, et pace super differentiis natis inter Magnificam Communitatem Firmi, et suos Gabellarios ex una, et Clerum Firmanum ex altera super gabellis, pascuis et molitura etc& prout in eis. De anno Domini 1579 –
1351 FABRIANUM Mandatum Procurae Communis Fabriani factum in personam Ser Gressij Iohannitti de Fabriano ad comparendum coram Domino Mercenario de Monte Viridi et ratifi-candum omnia pacta etc& de anno Domini 1331 –
1352 FIRMUM, et ANCONA Diversa Instrumenta, et copiae Instrumentorum productorum per Commune Anconae contra Commune Firmi pro certa pecuniarum quantitate Sindico Com-munis Firmi mutuatorum de anno Domini 1416 –
1352 bis FIRMUM Literae Patentes Iohannis Episcopi Recanatensis Maceratensis Gentium Armorum Ecclesiae Commissarij Marchiae etc& quibus hortatur Commune, et Universitatem Firmi, ut omnes in Civitate Firmi, et Comitatus eiusdem discordes ad concordiam revocet etc& licentiamque dicto Communi impertitur, ut possint omnibus afferentibus Vinum ad dictam Civi-tatem, et districtum etc& imponere pro qualibet salma bon& quatuor ultra debitum consuetum etc& prout in eis de anno Domini 1423 –
1353 FIRMUM Literae Henrici Cardinalis Caetani S. R. E. Camerarij quibus ex auctoritate sibi per Sanctum Dominum Nostrum Clementem Papam Octavum sibi commissa absolvit Commune et Universitatem Firmi ab excommunicatione, et censuris ob exactionem dimidij quadrantis pro qualibet libra carnis incursis post decursum tempus praefixum in Breve dicti Ill.mi pro dicta exactione et de novo eis concedit posse exigere dictam Datiam donec sit lapsus tempus Decen-nij affictus dictae exactionis per Dominum Marcum Antonium Giliutium etc& prout in eis Datae anno Domini 1596 –
1354 FIRMUM Mandatum executivum Oratij Burghesij Generalis Camerae Auditoris ad instan-tiam Domini Iohannis Bergomensis etc& contra Nicolam Evangelistae, et Nicolaum Lucidum pro solutione florenorum sexdecim debitorum occasione instrumenti desuper confecti obligatione Camerali Vallati etc&. De anno Domini 1588 –
1355 FIRMUM Instrumentum remissionis mille Marcharum argenti Communi Firmi, seu eius Scindicis per Rev.mum Dominum Vitalem Archidiaconum Camerinensem, Marchiae Anconita-nae Rectorem et Thesaurarium Generalem, quas solvere debebat occasione spretarum litera-rum ipsius Domini Rectoris ipsis mandatarum pro interdico contra Commune, et homines Sanc-ti Severini Rebelles ipsius Rectoris et S. R. E. de anno Domini 1315 etc& –
1356 FIRMUM Literae Rev.mi Domini Episcopi Sabinensis Apostolicae Sedis Legati directae providis Viris Consiliarijs Communis Firmi ad favorem nobilis mulieris Dominae Antoniae relic-tae quondam Domini Iohannis Vicecomitis de Olegio de servando eidem concessionem alias factam videlicet quod quicunque de Civitate vel Comitatu Firmano vellent victualia vel mercan-tias ad Castrum Marani portare possint dummodo pro eis in Civitate et locis consuetis gabellas solvant – Sub Data Ancone 2.ae Decembris etc& –
1357 FIRMUM Scripturae diversae super attentata excommunicatione Civium Firmanorum per Ill.mum, et Rev.mum Dominum Octavium Cardinalem Bandinum Firmanum Archiepiscopum propter concubinam Domini Lutij Sanguigni etc&. De anno Domini 1601 –
1358 FIRMUM Instrumentum donationis factae per Dominos Rogerium, et Ofreductium filios quondam Ferri de tota portione, quam habebant in Castro Malvicini prope Gualdum etc& Do-mino Fidesmido, Filio quondam Comitis Ranaldi etc& de anno Domini 1218 –
1359 FIRMUM Literae Gerardi Testa Canonici Aquensi Decretorum Doctoris, et Rev.mi Domi-ni Anglici Episcopi Albanensis in Marchia legati Vicarij Generalis directae Antoniae de Benzoni-bus relictae quondam Domini Iohannis Vicecomitis de Olegio etc& prout in ea super petitione debiti a Commune Firmi –
1360 FIRMUM, seu TERRA SANCTI IUSTI Literae patentes Corradi Mutij Civis Anconitani, Po-testatis Terrae Sancti Iusti, quibus promittit Prioribus Firmi nomine Communis Firmi, districtus, et Terrarum recommendatarum recipientibus pacem, et concordiam, et quod numquam re-ceptabuntur in Terra S. Iusti aliquae Gentes armigerae inimicae dicti Communis, vel eius distric-tus aut Sfortiae – De anno Domini 1389 –
1361 FIRMUM Reciputum quingentorum Ducatorum auri de Camera factum per Andream Thomacellum Sancti Domini Nostri Papae germanum, Universitati et Communi Firmi etc& de anno Domini 1391 –
1362 FIRMUM Literae Anglici S. Rom. Eccl. Cardinalis Episcopi Albanensis ratificantes senten-tiam latam super solutione debiti qualibet mense facienda per Commune Firmi Nobili Mulieri Antoniae de Benzonibus relictae quondam Domini Iohannis Vicecomitis de Olegio –
1363 FIRMUM, CASTRUM MONTIS SANCTI PETRI Copia Decreti obtenti in Magnifico Consi-lio Communis, et hominum Firmi super provisione denariorum pro redemptione Castri Montis Sancti Petri de Alleiis etc& –
1364 FIRMUM Instrumentum quietationis factae per Dominum Nicolaum Gattulae de Caeta Generalem Thesaurarium Provinc. March. Ancon. Spinuctio Francisci de Civitate Firmi solventi nomine dictae Civitatis Firmi florenorum viginti duorum auri, et sexdecim Anconitanarum pro affictibus novem annorum videlicet pro Annis 1354usque ad Annum 1363 – etc& Datum anno Domini 1362 –
1365 FIRMUM seu MONASTERIUM FERENTILLI Copia Bullae Gregori Papae Noni confirma-tionis omnium jurium, et possessionum, quorum, seu quarum potitur Monasterium Ferentilli, prout in ea aliqualiter describuntur, concessa de anno Domini 1231 – Pontificatus eiusdem an-no quinto – Transumptata manu Pauli Berardi Notarij sub anno Domini 1266 –
DIVERSA BREVIA PAPALIA
1366 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Clementis Papae VIII confirmationis omnium Statu-totum, ordinationum, et reformationum, et privilegiorum etc& gratiarum, et indultorum per quoscumque Romanos Pontifices suos Praedecessores etc& concessorum etc&, ac Taxarum mercedum iudicibus, ac Notariis Criminalibus Civitatis Firmanae, per Commune Firmum assi-gnatarum etc& prout in eo de anno Domini 1592 – Pontificatus eiusdem anno primo –
1367 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Pij Papae 2.di directum Prioribus, et Communitati Civitatis Firmanae, quo propter firmum decretum, et propositum factum per ipsum profici-scendi personaliter contra Turchas petit ab eis auxilium etc& prout in eo de anno Domini 1463 – Pontificatus eiusdem anno 6.to –
1368 FIRMUM seu CASTRUM SANCTI ANGELI Breve Sancti Domini Nostri Nicolai Papae Quinti, quo permittit, quod homines Castri Sancti Angeli possint conficere sex salmas salucae pro quolibet Anno, et illas ad Priores Civitatis Firmanae deferre, de anno Domini 1453 – Pon-tif:s anno VII. 1369 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Iulij Papae 2.di directum Domino Pau-lo de Martellis Vicario Ecclesiae Firmanae in spiritualibus generali in quo eidem committit ut Priores homines et Communitatem Firmanam ab omnibus Ecclesiasticis Censuris et poenis ob interdictum ad instantiam Mercatorum Romanam Curiam sequentium, et Creditorum eiusdem Civitatis obtentum demum executum absolvat, et interdictum praedictum per totam octavam Domenicae Resurrectionis ex causa prout in dicto Breve suspendat. Datum anno Domini 1504 –
1370 FIRMUM Literae in forma Brevis Sancti Domini Nostri Leonis Papae X.i directae Priori-bus, et Communi Firmano mandantis praedictis Concilium, seu Cernitam nullo modo imposte-rum coadunare, et convocare presumant absque adsistentia Gubernatoris, seu eius Auditoris. Data Malliani die penultima Aprilis 1520 –
1371 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Clementis Papae Octavi absolutionis a quibuscum-que excommunicationibus, censuriis, et poenis, quas Commune, et Universitas Civitatis Firma-nae arbitrabatur se incurrisse propter auctionem Gabellae per eos factam quibus imposterum dictam Gabellam per decem annos proxime subsequuturos exigi ab eis posse concedit, absque aliqua censurarum, et poenarum incursione. Datum anno Domini 1596 – Pontificatus anno Quinto –
1372 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Pauli Papae 2.di confirmationis omnium statuto-rum privilegiorum, gratiarum, indultorum Civitatis Firmanae, quam conformationem habere lo-cum idem Sanctissimus voluit, cum sententia per Venerabiles Fratres A. Aquilanum et N. Reca-natensem Episcopos Commissarios in causa cum hominibus Sancti Petri latae, et eius Iudicato constabit per ipsos esse paritum, prout in sententia continetur, et futurae ordinationi dicti Sancti paruerint, alias nullam declaravit. Datum anno Domini 1467 – Pontificatus anno Tertio –
1373 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Iulij Papae Tertij concessionis Iubelei, et Indulgen-tiarum plenariarum Communi Civitatis Firmanae ex causa multorum, qui propter inopiam, et annonae carentiam Anno Iubilei preterito ad Urbem accedere non potuerunt etc& visitando per quindecim dies continuos vel interpolatos Cathedralem Firmanam, Sancti Savini, Sacti Iulia-ni, ac Sanctae Crucis Ecclesias orando etc& , et ad effectum huismodi concedit ut Confessores sibi eligere valeant, qui eos ab omnibus quantumcumque gravibus et enormibus delictis etiam Sedi Apostolicae reservatis non tamen in Coena Domini Bulla contentis, iniuncta sibi poeniten-tia salutari absolvere possint etc& prout in eo de anno Domini 1551 – Pontificatus anno 2.do –
1374 FIRMUM Pro restauratione murorum Firmanorum Breve Sancti Domini Nostri Sisti Papae Quarti, quo remittit Communi, et Universitati Civitatis tertiam partem talearum, quas sol-vere debebant Camerae Apostolicae, et quingentos Florenos aurei ex taleis praesentis Anni Camerae debitis in reparatione murorum Civitatis Firmanae convertendo etc& prout in eo de anno Domini 1471 – Pontificatus anno primo –
1375 FIRMUM pro restauratione murorum Breve Gregorij Decimi Tertij remissionis imposi-tionis Portus Anconae per Civitatem Firmi solvendae ad instantiam Domini Iacobi Boncompa-gni Firmi Gubernatoris concessum Communi Firmano pro restauratione moeniorum Civitatis etc& prout in eo de anno Domini 1577 – Pontificatus anno 5.to –
1376 FIRMUM pro restauratione murorum Breve Sancti Domini Nostri Gregorij Papae deci-mi tertij remissionis pecuniarum quas Commune Firmi solvere tenebatur pro portu Anconae obtentum per Dominum Iacobum Boncompagnum Firmi Gubernatorem pro restauratione mu-rorum Civitatis Firmanae de anno Domini 1579 – pontificatus anno 7.o –
1377 FIRMUM, seu LAURETUM Breve Sancti Domini Nostri Leonis Papae Decimi directum Prioribus Civitatis Firmi, in quo eisdem praecipit, ut sub poena excommunicationis, et duorum millium Ducatorum, infra terminum arbitrio Domini Gubernatoris Almae Domus Lauretanae eiusdem Prioribus praefigendum homines centum mittant pro construendis aggeribus et effo-diendis fossibus ad Templum Beatae Mariae de Laureto iuxta ordinationes alijs factas ad huiusmodi opus. Datum Cerveteri 21- 8.bris 1519 –
1378 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Innocentij Papae Octavi obtentum ad instantiam Ca-roli de Martellis, et socii Mercat(ores) directum Prioribus, et Communi Firmi, ut residuum sus-sidij, idest mille Ducatorum quos Communitas Firmi Camerae Apostolicae, seu Domino Lucae de Sarnano Commissario solvere debebat, prout in alio Brevi, solvat eidem Carolo de Martellis, sive eius mandatario Sub anno Domini 1488 –
1379 FIRMUM Breve absolutionis a censuriis excommunicationis etc& concessum per Sanc-tum Dominum Nostrum Clementem Octavum Communi et Universitati Civitatis Firmanae ad in-stantiam Ill.mi et Rev.mi Domini Cardinalis Dominici Pinelli de anno Domini 1592 – Pontificatus anno primo –
1380 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Xixti Quinti Pontificis Maximi confirmationis Statu-torum privilegiorum Indultorum etc& Civitatis Firmanae de anno Domini 1585 – Pontificatus eiusdem anno Primo –
1381 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Pauli Papae Quinti confirmationis omnium statuto-rum privilegiorum indultorum etc& Civitatis Firmanae de anno Domini 1605 – Pontificatus eiu-sdem anno primo –
1382 FIRMUM DE DEMOLITIONE GIROFALCHI Breve, seu Rescriptum Sancti Domini Nostri Eugenij Papae Quarti super petitione per Commune, et Universitatem Firmi eidem Sancto facta super demolitione Girofalchi Firmani etc& prout in eo de anno Domini 1445 – Pontificatus an-no 15.o.
1383 FIRMUM Breve Sanctisimi Domini Nostri Nicolai Papae Quinti concessionis Civitati Firmi, quod possit mille salmas grani de Civitate Firmana, seu eius Comitatu extrahere, conducere etc& De anno Domini 1448 – Pontificatus anno 2.do –
1384 FIRMUM Breve, seu Rescriptum Apostolicum Pauli Papae Secundi directum Provinciae Marchiae Anconitanae Thesaurario ut se informet de antiqua consuetudine Civitatis Firmanae quod extrahentes granum ex Territorio dictae Civitatis et per mare comportantes consueverint pro qualibet salma Camerae Apostolicae Florenos decem antiquos solvere et granum ipsum ad decem quartas rasas mensurare praetendentes minime servari sed gravius se opprimi quam fuerit consuetum tam in solutione, quam in mensuris praedictis. Datum anno Domini 1470 – Pontificatus eiusdem anno sexto –
1385 FIRMUM Breve Clementis Papae Octavi directum Gubernatori Civitatis Firmanae quate-nus ex sententia Congregationis super gaviminibus tollendis ex Apostolica auctoritate sibi commissa, ut a Mercatoribus et artificibus dictae Civitatis prout ab aliis Civibus collectas pro ra-ta mercium et honorum exigi faciat, et curet ex causiis ut in eo. De anno Domini 1594 – Pontifi-catus anno 3.o.
1386 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Alexandri Papae Sexti directum Prioribus Magnifi-cae Civitatis Firmanae, ut una cum Locumtenente Legati Provinciae Marchiae studeant capere Liverottum de Firmo, ac alia facere, quae ad pacem, et tranquillitatem Civitatis Firmanae perti-nere videbuntur. Datum Romae XV- Ianuarij anno Domini 1502 – Pontificatus eiusdem anno Decimo –
1387 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Clementis Papae Octavi concessionis exactionis unius Librae Farinae cum dimidia moliturae pro quolibet centenario molito usque ad annum 1606 Communi, et Civitati, ac hominibus, eosque absolvit a censuris incursis propter illius exac-tionis post decursum tempus quindecim annorum a Sixto V.to Pontifice concessum continua-tum etc& De anno Domini1603 – Pontificatus anno Duodecimo –
1388 FIRMUM Breve Alexandri Papae Sexti directum Prioribus Populi Civitatis Firmi, ut ei ali-qua idonea et opportuna pecunia, quam citissime si voluerint subveniant etc& prout in eo de anno Domini 1495 – Pontificatus eiusdem anno 4.to –
1389 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Pauli Papae secundi directum Provinciae Marchiae Gubernatori, seu eius Locumtenenti, quo conqueritur se intellixisse Dovanerium salis Provin-ciae non distribuere, vel vendere sale in locis maritimis et Civitate Firmana iuxta pondus, et formam Capitulorum, quae desuper cum Camera Apostolica habet quare hortatur ut diligenter se informent et rescribant re vero intellecta se provisurum etc& Sub anno Domini 1470 – Pon-tificatus anno 6.to –
1390 FIRMUM super primis, et 2.dis causis Breve Eugenij Papae Quarti concessum Civitati et Communi Firmano, ut omnes et singulas causas primas et secundas tam Civiles quam Crimina-les cognosci faciant in Civitate Firmana secundum formam Statutorum etc Sub anno Domini 1432 Pontificatus secundo –
1391 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Sixti Papae V.ti concessionis exactionis unius librae farinae cum dimidia moliturae pro quoliber centinario molito ad quindecim annos tantum con-cessae Communi, et Universitati Firmanae anno Domini 1587 – Pontificatus tertio –
1392 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Pauli Papae Quinti concessum Ill.mo, et Rev.mo Domino Petro Aldobrandino S. R. E. Camerario ut possit extendere seu prorogare per bien-nium Civitati Firmi concessionem eidem Civitati factam per Clementem Papam 8.um de Gabella super rebus, quae in dicta Civitate importantur exportantur et ibi venduntur etc& de anno Do-mini 1605 – Pontificatus anno primo –
1393 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Gregorij Papae Decimi Tertij concessionis Indul-gentiae plenariae remissionis omnium peccatorum omnibus Christifidelibus etc& qui interfue-rint orationi quadraginta horarum primae Dominicae quadragesimae in Ecclesia, seu Ecclesiis Firmanis pro anno presente tantum. Datum Romae VIII Februarij 1577. Pontificatus anno quin-to –
1394 FIRMUM Breve Sanctisimi Domini Nostri Innocentij Papae Octavi, quo mandat sub poe-na indignationis suae duorum millium Ducatorum, amissionis privilegiorum et interdicti ut Commune et Universitas Civitatis Firmanae immediate ab armis desistat contra Tolentinos pro differentia super confinibus orta, et ne aliquid audeant intentare, se vero mandaturum Guber-natorem Providum, qui de mandato suo ad locum differentiae se transferat, et illum componat. Sub anno Domini 1492 – Pontificatus anno Octavo –
1395 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Gregorij Papae XIII- concessum Communi, et Uni-versitati Firmanae ut possint exigere Gabellas unius quattrini pro libra carnis et unius librae farinae cum dimidia grani molendi etc& ad sex annos et etiam exigendi Gabellas auctas. Datum anno Domini 1578 . 2.da Mensis Iulij. Pontificatus anno Septimo –
1396 FIRMUM Breve Sancti Domini Nostri Gregorij Papae XIII confirmationis exactionis Ga-bellae quattrini Carnis pro Novo Monasterio ad quadriennium post sexennium finitum. Datum anno Domini 1585 – Pontificatus Anno XIII –
1397 FIRMUM Literae in forma brevis Sixti Papae IIII directae Magnificis Dominis Prioribus Firmi quibus notum facit se causam Episcopi Firmani commisisse duobus S. Romanae Ecclesiae Cardinalibus absen& de anno Domini 1482 –
1398 FIRMUM Breve Sancti Domini Iulij 2.di directum Rev.mo Domino Alexandro Cardinali Farnesio Provinciae Marchiae Legato querens ab eo causam suspensionis, vel decapitationis Alexandri alias Luponis de Gualdo, cum fuisset absolutus ab homicidio una cum aliis Firmanae Civitatis Comitativis, prout patebat per Litteras Alexandri Papae Sexti eius Praedecessoris – Sub Datum anno Domini 1504 –
1399 FIRMUM Breve Sancti Domini Iulij Papae 2.di directum Commissario et Prioribus Firma-nis in quo eisdem committit ut Reverendum Dominum Iulianum Cardinalem Caesarinum, seu eius Procuratorem in possessionem quondam beneficiorum, quae prius erant Domini Bartho-lomei de Branchadoris manuteneant, et a nemine super iis molestari permittant. Datum anno Domini 1508 – Pontificatus anno 5.to –

This entry was posted in Chiese, DOCUMENTI, Documenti in cronologia, LUOGHI, PERSONE and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Gentilmente scrivi le lettere di questa immagine captcha nella casella di input

Perchè il commento venga inoltrato è necessario copiare i caratteri dell'immagine nel box qui sopra