Documenti di Fermo e dei castelli Fermani nel medioevo e nel rinascimento pergamene in latino dal n. 2000 al 2199

DOCUMENTI DI FERMO E DEI SUOI CASTELLI = SOMMARIO DELLE PERGAMENE DEL GOVERNO FERMANO == SUMMARIUM SCRIPTURARUM ET PRIVILEGIORUM ARCHIVIJ VETERIS PERILLUSTRIS CIVITATIS FIRMI Authore MICHAELE HUBART Leodiense Belga = Repertorio dello Stato di Fermo nel medioevo e nel rinascimento. Digitazione di Albino Vesprini A. D. 2016 – Belmonte Piceno.
2000 JURA MONTIS SANCTAE MARIAE in GEORGIO Sententia lata per Rev.mum Dominum Vitalem Archidiaconum Camerinensem Marchiae Anconitanae Rectorem Generalem in causa seu differentia vertente inter Commune et homines Civitatis Firmi ex una et Commune et homi-nes Terrae Montis Sanctae Mariae in Georgio ex altera super quibusdam Terris et possessioni-bus olim pascuis, et pratis, tunc reductis ad culturam per homines dictae Terrae in plano Ten-nae in loco vocato la Bovara et super deguastatione Molendini et Vallati dictae Terrae a Com-muni Firmi ac etiam super jnstrumento contractus celebrati inter Nobilem Virum Vannem de Massa et Commune Sanctae Mariae in Georgio super jurisdictione Gabbiani quod instrumen-tum vigore dictae sententiae fuit annullatum etc& prout in ea de anno Domini 1314 – rogato Ser Martino quondam Fratris Raynerij de Cesena etc& –
2001 MONTIS SANCTAE MARIAE in GEORGIO Transumptum sive Copia sententiae supradic-tae tenoris prou supra copiata per Petrum Ser Dominici de Monte Octono etc& –Vide num. 224-355-630-632-689-939 –
2002 JURA MONTIS SANCTAE MARIAE in GEORGIO super Territorio BOVARIAE Processus fabricatus in causa vertente inter Castra Comitatus Firmi ex una, et Terra Montis Sanctae Ma-riae in Georgio ex alia coram Eximiis Juris Utrusque Doctoribus Domino Nicolao de Monaldensi de Urbeveteri et Domino Francisco Burghino de Florentia, Commissariis Deputatiis ab Ill.mis et Rev.mis Cardinalibus de Farnesio et de Carpo deputatis super tenimento vulgariter nuncupato la Bovara in Plano Terrae prope Molendinum dictae Terrae Montis Sanctae Mariae quod teni-mentum praetenditur manere incultum perpetuis factum temporibus ad comune usum. De an-no Domini 1542 – publicatum manu Ser Apollonij Cataldi de Petritulo notarij – Vide Laurum Mogliani Massa et Monte Apponello –
2003 JURA MONTIS SANCTI PETRI MORICI < et Ranaldi> Instrumenta procurationum seu mandatorum procurae facta per Commune et homines Civitatis Firmi in personam Tholomei Cerelloni de Firmo ad dictis Communis nomine recipiendum in Cives Firmi Sindicum, Commu-nia, personas, et totam Universitatem Castrorum Montis Sancti Petri Morici et Ranaldi ac etiam pro parte Communis et hominum praedictorum Castrorum in personam Simonis Matthei ad eorum nominibus submittendum Iurisdictioni protectioni et defensioni Communis Firmi dicta Castra, et pro dicto Communi praedicto Scindico ac ad alia prout latius in dictis procurae man-datis factis sub anno Domini 1317 – tempore Iohannis Papae Vigesimi Secundi rogato de eis Ser Francischo Magistri Iacobi –
2004 JURA MONTIS SANCTI PETRI MORICI Instrumenta receptionis et acceptationis nonnul-lorum hominum Castri Sancti Petrij Morici in Cives Firmi per Tholomeum Cerelloni Scindicum Communis Firmi qui promiserunt parere mandatis Dominorum Priorum et defendere Civita-tem et eius statum prout alij Cives ac alia facere prout in eis sub anno Domini 1317 –
2005 MONTIS SANCTI PETRI MORICI et RANALDI Instrumentum receptionis Simonis Mat-thei Sindici Montis Sancti Petri Morici et Ranaldi per Dominum Tholomeum Cerelloni Scindicum Communis Firmi nomine dicti Communis et etiam immissionis respective in corporalem pos-sessionem dictorum Castrorum factam per eundem Simonem Scindicum dicto Scindico Com-munis Firmi cum pactis promissionibus et capitulis prout latius in dictis instrumentis etc& Sub anno Domini 1317 – rogato Francisco Magistri Iacobi –
2006 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ultra TENNAM Sumptus cuiusdam instrumenti venditionis Castri Montis Sancti Petri de Alleiis facti per Sanctissimum Dominum Nostrum Pau-lum Papam Tertium universitati, et Communi Firmi pretio 12/m Ducatorum auri causa repa-randa nonnullas triremes Camerae Apostolicae et ad resistendum viribus impij Tiranni Barbe-rossae ac aliis de causis prout latius in eo- factum sub anno Domini 1535 – rogato Iohanne Ni-cia Camerae Apostolicae Notario. Transumptum per Bartholomeum Cordellam de Firmo Nota-rium –
2007 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Proposita facta in Concilio Generali Civi-tatis et Status Firmi super custodia Castri Montis Sancti Petri de Alleiis ad hoc ut sub fide et de-votione Firmani Status praeservetur illaesum una cum consultatione super eo facta, veidelicet quod in ea deputetur custodia quinquaginta peditum per totum mensem Februarij et pro mer-cede eorumdem solvantur eiusdem in ordinario dicti Castri quod habebant Cives. Facta sub anno Domini 1537 – tempore Pauli Papae Tertij –
2008 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Salvumconductum, seu Litterae patentes Bernardi Cardinalis Spoletani ex commissione sibi per Paulum Papam 2.um sive vocis oraculo factum concessum seu concessae civibus Firmanis ut super causa demolitionis Castri Montis Sancti Pe-tri possint libere et absque molestia aliqua mittere Romam suos Oratores donec causa fuerit terminata et eos revocare. Datum Romae 26 Octobris 1464 – Pontificatus eiusdem anno primo –
2009 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Instrumentum quietationis factae per Dominum An-tonium de Firmonmibus Canonicum e pro Sancissimo Domino Nostro Papa in Provinciam Mar-chiae Thesaurarium Generalem Universitati et Communi Montis Sancti Petri de duobus ducatis et sex Anconitanarum occasione prout in dicta quietatione factum sub anno Domini 1384 – ro-gato Vanne Ser Cischi –
2010 CASTRUM MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Literae Priorum ac Communis Terrae Montis Sancti Petri de Alleiis directae Domino Gaspare Ser Vannis Civi Firmano pro Semestre ad Podestariam dictae Terrae electum etc& –
2011 JURA MONTIS SANCTI PETRI de ALLEIIS Literae Ill.mi et Rev.mi Domini Alexandri Car-dinalis Caesarini directae Magnificis Dominis Prioribus Firmi in quibus eisdem exponit ut tran-smittant mandatum Procurae in personam Domini Felicis circa Factum Montis Sancti Petri de Alleiis.
2012 MONTIS S. PETRI DE ALLEIIS Instrumentum quarumdam propositarum factarum su-per petitionibus, et precibus porrectis pro parte Communis et hominum Montis Sancti Petri ul-tra Tennam tempore Prioratus Colai Iacobuctij et Sociorum sub anno Domini 1355 – rogato Ser Dominico Stephani –
2013 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Instrumentum promisionis et iuramenti facti per homines Castri Montis Sancti Petri ultra Tennam de parendo mandatis Domini Raulis de Maz-zolenis de Cesena Potestatis Firmi et suorum in officio successorum et observandum perpe-tuam Cittadiniam Civitatis Firmi etc& Sub anno Domini 1293 – rogato Andrea Philippo Notario –
2014 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIIS Bulla Pauli Papae Secundi absolutionis a censuris, et aliis poenis concessa Universitati et Civibus Civitatis Firmanae ex quo Castrum Montis Sancti Petri de Alleiis violenter diruperunt ac res et bona hominum eiusdem Castri depraedarunt etc& Sub anno Domini 1469 – Pontificatus anno V.to –
2015 CASTRUM MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Instrumentum renovationis unius stari terrae sive horti usque in tertiam generationem masculinam finitam factum per Dominum Be-rardum Rectorem Ecclesiae Sancti Petri de Marano, Maroto habitatori Castri Montis Sancti Petri sub anno Domini 1302 – rogato Francisco Montis –
2016 JURA CASTRI MONTIS S.ti PETRI ultra TENNAM Instrumentum mandati Civitatis Firmi in personam Vagnoctij Nicoluctij ad recipiendum Commune et homines Montis Sancti Petri ul-tra Tennam sub obedientia et submissione Civitatis cum nonnullis Capitulis inibi espressis et in-ter alia circa modum et quantitatem solvendi affictum censum sive talliam etc& – de anno 1380 – manu Ser Cicchi quondam Nicoluctij de Firmo –
2017 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Concessiones, et Decreta facta per Magnifi-cum Commune Firmi intuitu Rev.mi Domini Iulij de Soderinis Marchiae Gubernatoris exititiis Montis Sancti Petri de Alleis Comitatus Firmi –
2018 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Literae Rev.mi Domini B. Tempij Vicele-gati directae Magnificis Dominis Prioribus Firmi in quibus eisdem exponit ut Domino Marcello Familiari Rev.mi Domini Legati ac earumdem Literarum latori consignent possessionem Castri Montis Sancti Petri de Alleiis et hoc etiam vigore Litterarum Rev.mi Domini Caesarini prout la-tius in eis. Sub Data Macereti 9 Aprilis 1537 –
2019 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum quietationis 1200 florenorum factum per Antonium Colai et Socium Sindicos Communis Castri Montis Sancti Petri de Alleiis Domino Gentili de Nobilibus de Firmo Procuratori et nomine dicti Communis Sub anno Domini 1491 – rogato Francisco Zanzio de Cingulo –
2020 MONTIS SANCT PETRI ULTRA TENNAM Literae Domini Fulvij Morroni directae Magni-ficis Dominis Prioribus Civitatis Firmi, in quibus eisdem significat ut nomine dicti Communis mandatum procurae in eius personam faciant ex causa Facti Montis Sancti Petri de Alleiis et hoc de ordine et Commissione Rev.mi Domini Caesarini ac alia prout in eis. Sub Data Romae 21- Ianuarij 1537 –
2021 JURA MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Literae patentes admissionis ad jura et defen-sionis a quadam sententia in contumacia contra Universitatem et Commune Firmi ad favorem Castri Montis Sancti Petri lata per Dominum Iohannem Auditorem Domini Francisci Sfortiae Vi-cecomitis videlicet quod dictum Castrum minime teneatur solvere ratam sex millium Ducato-rum impositorum Civitati Firmanae eiusve Districtui concessae Universitati et Communi Firmi per praefatum Dominum Franciscum Sfortiam Vicecomite – Sub anno Domini 1443 –
2022 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Quietatio hic inde facta inter Universitatem et Commune Montis Sancti Petri ultra Tennam ex una et Universitatem Commune et homines Civi-tatis Firmanae ex altera causis et rationibus prout in ea rogato Andrea Magistri Matthei –
2023 MONTIS SANCTI PETRI etc& Instrumentum mandati procurae factum in personam Va-gnoctij de Monte Sancti Petri per Cicchum et Mattheuccium filios et haeredes quondam An-dreae Amici de Lutherisco Notarij ad exigendum etc& sub anno Domini 1370 – rogato Gentile –
2024 MONTIS SANCTI PETRI etc& Literae Rev.mi Domini Cardinalis Caesarini directae Prio-ribus Populi Civitatis Firmi, in quibus eisdem narrat et mandat ut exhibitori praesentium Ca-strum Montis Sancti Petri una cum Arce ex commissione Sancti Domini Nostri consignet absque praeiudicio Iurium Civitatis. Sub Data Romae undecima Aprilis 1537 –
2025 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Capitula pro parte Universitatis, et hominum Civita-tis Firmi facta super facto Castri Montis Sancti Petri de Alleis etc& –
2026 1294 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum attestationum et depositionum factarum per Magistrum Iohannem Iacobi et Magistrum Andream Philippi de Castro Montis Sancti Petri ad instantiam MagistriCarbonis de dicto Castro coram Domino Si-mone Potestate dicti Castri super admissione eius Privilegij notariatus tempore destructionis Castri praedicti per Firmanos. Sub anno Domini 1294 – rogato Deutaleve Roggerij –
2027 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Breve Sancti Domini Nostri Pauli Papae Tertij restitutionis seu dationis Castri Montis Sancti Petri de Alleiis Communi et Civitati Firma-nae ex causis prout in eo sub anno Domini1535-
2028 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIS Instrumentum sumptus mandati procurae factum per Reverendos Cannonicos Lateranensis Ecclesiae in personam fratris Gentilischi de Firmo Ordinis Minorum ad recuperandum nomine dictae Ecclesiae terras et possessiones et jura quaecunque spectantia et pertinentia ad Ecclesiam Sancti Petri de Castro Sancti Petri de Alleis, Cappellani Monasterij Sancti Petri de Ferentillo ac alia prout latius in dicto sumptu rogato de principali mandato Iohanne Cossa, de sumptu vero Monte Iacobi de Firmo –
2029 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum concessionis Ecclesiae Sancti Petri in Castro Montis Sancti Petri ultra Tennam factum per venerabilem Nicolaum Abbatem et Sindicum Monasterij Sancti Petri de Ferentillo Spoletanae Dioecesis Domino Iohanni Priori Sancti Salvatoris de Firmo nomine et Vice Communis Firmi recipienti etc& Sub anno Domini 1266 – rogato Petro Petri –
2030 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Copia privilegij promissionis Ecclesiae Sancti Petri de Castro Montis Sancti Petri factae Domino Berardo Magistri Iohannis de dicto Ca-stro Montis Sancti Petri per Capitulum Sacrosanctae Lauteranensis Ecclesiae Sub anno Domini 1307 –
2031 CASTRUM MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum absolutionis excommunicationis inte-dicti latum contra Universitatem Commune et homines Montis Sancti Petri occasione jurium et bonorum Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae factum a Fratre Gentilisco pro Abbate Monaste-rij Sanctae Sabbae et Abbate Monasterij Sancti Georgij de Urbe bonorum et jurium Lateranen-sis Ecclesiae Conservatoribus Delegato et hoc ad instantiam Thomae Albertuctij de dicto Castro Procuratoris Universitatis et hominum eiusdem Castri etc& Sub anno Domini 1311 – rogato Monte Iacobi de Firmo –
2032 MONTIS SANCTI PETRI Privilegium seu collatio Ecclesiae Sancti Petri de Marario de Ca-stro Montis Sancti Petri Firmanae Dioecesis factum Domino Berardo Magistri Iohannis de Mon-te Sancti Petri per Dominum Sinibaldum Abbatem Monasterij Sancti Petri de Ferentillo sub an-no Domini 1288 –
2033 CASTRUM MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum declarationis, sive sententiae latae, et factae per Rev.mos Dominos Episcopum Recanatensem Commissarios Apostolicos inter Uni-versitatem Commune et homines Montis Santi Petri de Alleijs, et Civitatem Firmanam super re-fectione damnorum per homines dictae Civitatis eidem Universitati, et hominibus communiter et particulariter illatorum una cum Breve directo dictis Rev.mis Episcopis per Paulum Papam 2.um tenoris prout in eis. Sub anno Domini 1466 – rogato Gregorio Nicolai de Spoleto –
2034 CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Bulla Innocentij Papae Quarti directa Gerardo Cossadoche Marchiae Anconitanae Rectori ut Rev.mum Firmanum Episcopum in pos-sessionem Castrorum suorum et specialiter Montis Sancti Petri immittat. Sub Data Assisij 8 Cal. Iulij Pontificatus suis anno Undecimo –
2035 MONTIS SANCTI PETRI Literae patentes, sive Fides quietationis, et receptionis factae per Dominum Iohannem Sancti Domini Nostri Papae Camerarium Universitati hominibus et Communis Montis Sancti Petri de Libris 35 Ravennatensibus Reverendae Camerae debitis quo-libet anno occasione census pro immutitatibus et libertate concessa eidem Universitati de eli-gendo Potestatem ad ipsorum regimen exercendum prout latius in eis. Sub data Laterani anno Domini 1302 – Pontificatus Bonifatij Papae Octavi anno septimo –
2036 MONTIS SANCTI PETRI Privilegium licentiae concessae Universitati et hominibus Fir-manae Civitatis per Rev.dum Antonium tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum Presbiterum Cardinalem auctoritate sibi a Sancto Domino Nostro Paulo Papa Tertio vivae vocis oracolo concessa ut possint demoliri Ecclesiam et domos Sancti Petri Ordinis Fratrum Munorum Con-ventualium in eisque Arcem erigere et in alio loco dicti Castri decenti et congruo Ecclesiam et domum pro Fratribus eiusdem Ordinis etc& Pontificatus Pauli Papae Tertij anno Secundo –
2037 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEIIS Bulla motus proprij Sancti Domini Nostri Pauli Pa-pae Tertij restitutione Castris Montis Sancti Petri de Alleiis Universitati et Communi Firmi pro duodecim millibus Ducatis auri etc& sub anno Domini 1535 – Pontificatus anno primo –
2038 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Copia quarumdam pactorum capitulo-rum conventionum et promissionum factarum et initarum inter Magnificum Commune Firmi et Commune Montis Sancti Petri factarum sub anno Domini 1380 – rogato Ser Cischo quondam Nicolictij de Firmo –
2039 MONTIS SANCTI PETRI Breve santissimi Domini Inocentij Papae Octavi directum Prio-ribus et Communitati Firmi, quo eis praecipit ut solvant universitati et hominibus Terrae Mon-tis Sancti Petri de Alleiis 355 florenis de residuo 5500 florenorum pro damnis eisdem de Mon-te Sancti Petri per Firmanos illatis iuxta conditionem per Firmanos desuper latam etc& Data Romae 3 Aprilis anno Domini 1489 –
2040 MONTIS SANCTI PETRI Breve Sancti Domini Nostri Nicolai Papae Quinti dilationis duo-rum annorum concessa Universitati et Communi Montis Sancti Petri de Alleis ad solvendum debitum Creditoribus dummodo quartam partem debiti quolibet semestre Creditoribus solvant etc& sub Anno Domini 1447 –
2041 MONTIS SANCTI PETRI Breve Innocentij Papae 8.i directum Prioribus et Communi Fir-mi quo eis praecipit ut visis praesentibus ab obsidione Castri Montis Sancti Petri de Alleiis desi-stant etc& Data Romae 29 Augusti 1484 –
2042 MONTIS SANCTI PETRI Breve Pauli Papae 2.i directum Prioribus et Communi Firmano quo eis remittit omnes excessus commissos contra homines Montis Sancti Petri de Alleiis mo-netque eos ut Edictum faciant sive Statutum sub gravissimis poenis se circa factum grani aut eorum Concives non intromissuros in praeiuditium Camerae Apostolicae etc& Datum 9 Iulij 1469 –
2043 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Sumptus cuiusdam instrumenti submis-sionis jiurisdictionis et subiectionis Priorum Communis Firmi factae per Franciscum Domini Rainaldi Scindicum et procuratorem Communis, et hominum Montis Sancti Petri Domino Rauli de Mazzolenis de Cesena Potestati Firmi ac aliis in eo descriptis recipientibus una cum accepta-tione et promissione respective per dictos Iudices eiudem Scindico factae prout latius in dicto sumptu rogato Fratuccio Magistri Petri sub anno Domini 1293 –
2044 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Privilegium seu commissio facta per Rev.mum Dominum Anglicum Episcopum Albanensem et pro S. R. E. in Italia Vicarium Generalem Rev.mo Domino Petro Oxomensi Episcopo in Marchia Anconitana eius Locumtenenti ad instantiam Communis et hominum Civitatis Firmanae super spoliatione de Castro Montis Sancti Petri ultra Tennam eius facta per Commune et homines eiusdem Castri et vocatis vocandis super dicta spoliatione decernat. Sub anno Domini 1370. Pontificatus Urbani Papae Quinti anno nono –
2045 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Commissio causae tam appellationis quam negotij principalis quam Universitas et Commune Firmi habent cum Universitate et Commune Sancti Petri ultra Tennam renuentibus Collectas et alia onera Communi dictae Civitatis solvere et contribuere, facta per Rev.mum Dominum Anglicum Albanensem Episcopum Reverendo Domino Alphonso de Tholeto Decretorum Doctori et Auditori suo etc& prout in ea –
2046 MONTIS SANCTI PETRI Privilegium Collationis Ecclesiae Sancti Petri de Castro Montis Sancti Petri factum in personam Domini Berardi Magistri Iohannis de dicto Castro per Capitu-lum Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae Sub anno Domini 1307-
2047 JURA MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Sumptus cuiusdam instrumenti facti per homines Sancti Petri de Alleis de jurando et promittendo Domini Rauli de Maczolenis Potestati Civitatis Firmanae nomine dictae Civitatis perpetuam Cittadiniam secundum pacta et promis-siones hinc inde factumsub anno Domini 1293 –
2048 MONTIS SANCTI PETRI Receputum Ducatorum mille factum per Petrum Depositarium Communis Montis Sancti Petri de Alleis ex causa prout in eo de anno Domini 1467 –
2049 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum renunciationis Potestariae factum per Dominum Berardum de Monte Rubiano Potestatem Castri Montis Sancti Petri Universitati et hominibus dicti Castri una cum electione novi Potestatis, videlicet Magistri Iacobi Carbonis de dicto Castro facta per 18 homines electos a Concilio et Parlamento hominum dicti Castri cum salario sep-tuagunta librarum sub anno Domini 1293 – rogato Deutaleve Roggerij Notario –
2050 MONTIS SANCTI PETRI etc& Sumpus cuiusdam instrumenti cessionis seu venditionis juris, et iurisdictionis Castri Montis Sancti Petri eiusve Territorij factae per Dominum Berardum Praepositum Ecclesiae Sancti Petri de Mariano de eodem Castro Rectorem ac etiam nomine et Vice Capituli Conventus Monasterij Sancti Petri de Ferentillo ac Capituli Sacrosanctae Latera-nensis Ecclesiae de Urbe Montanello Egidij Priori et Scindico Communis Firmi pretio 200 libra-rum Ravennatensium sub anno Domini 1310 – rogato Rodaldo Ufreductij –
2051 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Informatio seu memoria Iurium, quae Com-mune Firmi habet super Castro Montis Sancti Petri ultra Tennam et terra Montis Fortini etc& –
2052 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum mandati procu-rae factae per Universitatem Commune et homines Castri Montis Sancti Petri in personam Fi-dericij Simonicto de dicta Terra ad comparendum nomine et vice eorumdem coram Domino Blasio de Belvisso Rectore Marchiae Anconitanae pro S. R. E. et ad parendum Mandatis eiu-sdem nec non nominibus quibus supra promittendum et obligandum quod Commune et homi-nes Montis Sancti Petri Civitati Firmanae facient et prestabunt obsequia realia personalia nec non ad alia prout in eo sub anno Domini 1358 – rogato Dominico Andreae de Spoleto.
2053 MONTIS SANCTI PETRI Sumptus Instrumenti mandati procurae factae per Iacobum Carbonis de Montis Sancti Petri cum consensu totius Concilij in personam Francisci Rainaldi Domini Scambij ad, nomine dicti Communis et hominum, se praesentandum Civitati Firmanae ac eius Potestati et promittendum homines de dicto Castro Montis Sancti Petri futuros perpe-tuo Cives Firmanos et se submissuros iurisdictioni et protectioni eiusdem Civitatis etc&, prout in eo sub anno Domini 1293 – rogato Deutaleve Roggerij, de sumptu vero Nicolao Matthei –
2054 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum promissionis factae per Vagnoctium Nicoluctij de Civitate Firmi Scindicus Communis Firmi cum praesentia et consensu Dominorum Priorum Civitatis et Consilij, Pasquali Matthei Scindico Castri Montis Sancti Petri de mantenendo et feliciter gubernando Castrum Montis Sancti Petri homines et ha-bitatores ipsius ac eos tractare et reputare tamquam veros filios dictae Civitatis etc& prout in eo latius sub anno Domini 1380 – rogato Ciccho Nicoluctij de Firmo –
2055 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum promissionis et iuramenti facti per homines Ca-stri Montis Sancti Petri ultra Tennam de servando perpetuam Cittadiniam Civitatis et parendo mandatis Domini Potestatis et Priorum secundum formam pactorum et capitulorum factorum inter dicto Commune Montis Sancti Petri et Commune Civitatis Firmi etc& Sub anno Domini 1293 – rogato Rainaldo Gentilis –
2056 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum transactionis et concordiae initae et factae inter homines et Commune Montis Castri Sancti Petri ultra Tennam et Pasqualem Matthei Scindicum dicti Castri ex altera cum pactis capitulis conventionibus, promissionibus et recognitionibus prout in eo latius sub anno Domini 1380 – rogato Cola Matteutij de Sancto Elpidio ad Mare –
2057 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum Sumptus cuiusdam Commissionis Iurium, privile-giorum et bonorum omnium Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae factum per Reverendum Priorem Fratrem Abbatem Iohannem Monasterij Sanctae Sabae de Urbe Ecclesiae Lateranensis Iudicem delegatum in personam Reverendi Patris Fratris Gentilischi de Firmo Ordinis Minorum de Observantia ut relaxet vel ad tempus suspendat interdictum contra Communitatem dicti Ca-stri Montis Sancti Petri promulgatum ob invasionem Ecclesiae Sancti Petri de eodem Castro eiusve jurium occupationem etc&. Sub anno Domini 1311 – rogato de sumptu Monte Iacobi de Firmo Notario –
2058 MONTIS SANCTI PETRI Compendium seu Memoria nonnullorum Instrumentorum et iu-rium, quae Commune Firmi habet in Castro Montis Sancti Petri eiusque Iuribus et Ecclesia –
2059 IURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Copia cuiusdam Instrumenti Compromissi facti per Ser Antonium Ser Luciani Scindicum Communis Firmi nomine dicti Communis ex una,et ex alia per Ser Franciscum Marini Ser Antonij de Monte Sancti Petri de Al-leiis nomine dicti Communis super differentia et condemnatione occasione damnorum per ip-sos Firmanos eisdem de dicto Castro illatorum in personam Rev.mi in Christo Patris Domini Raphaelis tituli Sancti Georgij ad velum aureum Cardinalis Riarij, Sancti Domini Nostri Papae Camerarij, cum sententia per eundem Dominum judicem et Arbitratorem occasione praemisso-rum damnorum lata in florenis 2700 contra Firmanos solvendis sub termine et dilationibus prout in ea factum Sub anno Domini 1489- etc& –
2060 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum quietationis Ducatorum qua-tuor et Anconitanorum 12 factum per Dominum Antonium Canonicum Anagnensem Provinciae Marchiae Thesaurarium Generalem Angelo Bernardi de Firmo nomine Communis Castri Mon-tis Sancti Petri ultra Tennam Firmanae Dioecesis pro affictu duorum annorum causa et occa-sione prout in eo annis Domini 1380 et 1381 rogato Vannuctio Iacobi de Monte Alto –
2061 MONTIS SANCTI PETRI Transumptum mandati Congregationis, et Capituli Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae in personam Fratris Gentilischi de Firmo Ordinis Minorum ad repeten-dum et recuperandum nomine dictae Ecclesiae terras possessiones et alia bona Monasterij Sancti Petri de Ferentillo et Ecclesiae Sancti Petri de Castro Monte Sancti Petri Firmanae Dioe-cesis sub anno Domini 1310 manu Ser Ioanne Cossae Sanctae Romanae Prefecturae Notarij transumptatum manu Magistri Iacobi de Firmo de anno Domini 1311 –
2062 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum procurationis factae per Commune et homines Civitatis Firmi in personam Domini Matthei Clerici Praebendati et Marci Iohannis de Firmo ad dicti Communis nomine et pro eo de Communi, et hominibus Montis Sancti Petri et a Francisco Domini Rainaldi Sindicum eiusdem recipienti confessionem, et promissionem, quod ipse Sindicus nomine dicti Communis Montis Sancti Petri et ipse Com-mune et homines confitebuntur et asserent subesse Iurisdictioni Communis Firmi et subiectos esse fore ut alij Cives etc&. Sub anno Domini 1293 – rogato Fratuccio Magistri Petri –
2063 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Sumptus cuiusdam Brevis, seu commissionis causae obtentae pro parte et ad instantiam Universitatis et Communis Castri Montis Sancti Petri ultra Tennam a Sancto Domino Urbano Pontifice directi R.mo Episcopo Albanensi S. R. E. in Ita-lia Vicario Generali ex causis et rationibus prout in eo sub anno Pontificatus eiusdem Urbani Papae Quinti –anno sexto rogato Iuliano Coluctij –
2064 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum procurationis factae per Commune, et homines Montis Sancti Petri in personam Nicolai Petri de eodem ad, dicti Communis nomine, jurandum Cittadiniam perpetuam Communi Firmi, et alia faciendum etc& Sub anno Domini 1293 – rogato Deutaleve Notario –
2065 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum juramenti omnium hominum Montis Sancti Petri qui jurarunt, et promiserunt Cittadiniam perpetuam Civitati Firmi secundum formam promis-sionum, et pactorum factorum hactenus inter Commune Firmi, et Universitatem Montis Sancti Petri Sub anno Domini 1293 – rogato Iacobo Carbonis –
2066 JURA CASTRI MONTIS S. PETRI ULTRA TENNAM Literae patentes electionis factae per Commune, et homines Sancti Petri trasmissae Domino Gaspari Ser Vannis Civi Firmano Pote-stati electo etc& sub die 10 Ianuarij 1440 –
2067 MONTIS SANCTI PETRI Copia Litterarum Sancti Domini Nostri Calisti Papae III directae Alexandro Episcopo Aquilano Marchiae Thesaurario ei committendo ut Communitatem et homines Firmanos compellat ad reficiendum et restaurandum infra certum terminum in in-strumento prefixum Castrum Montis Sancti PetrideAlleijs per ipsam Communitatem eiusque homines dirutum etc& prout in eis su anno Domini 1455.
2068 MONTIS S. PETRI etc& Instrumentum sumptus cuiusdam mandati procurae factum per Reverendos Canonicos Lateranensis Ecclesiae in personam Fratris Gentilischi de Firmo ad no-mine dictae Lateranensis Ecclesiae recuperandum a quibuscunque personis retinentibus pos-sessiones ac alia bona ad Monasterium Sancti Petri de Ferentillo et Ecclesiam Sancti Petri Mon-tis Sancti Petri spectantia et generaliter ad alia prout in eo de anno Domini 1310 –
2069 MONTIS SANCTI PETRI Sumptus cuiusdan Instrumenti acceptionis possessionis Montis Sancti Petri de Alleiis per Magnificum Commune Firmi, una cum Breve concessionis, et dona-tionis eiusdem Castri per Sanctissimun Dominum Nostrun Paulum Papam 3.um eidem Commu-ni Firmi factae, ac commissione de immettendo in corporalem possessionem Firmanos directi Rev.mo Domino Gregorio Magalotto Episcopo Clusinensi Provinciae Marchiae Gubernatori et Commissario prout latius in dictis Instrumento Breve et commissione rogato de instrumento Virgilio de Donatis – De sumptu vero rogato Marco Antonio Dominici de Firmo sub anno Do-mini 1536 –
2070 JURA CASTRI MONTIS S. PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum venditionis et cessio-nis omnium jurium factum per Dominum Berardum Praepositum et Rectorem Ecclesiae Sancti Petri de Mariano de Castro Montis Sancti Petri ex auctoritate sibi concessa tam nomine dictae Ecclesiae ab Abbate Capitulo et Conventu Monasterij Sancti Petri de Ferentillo, quam etiam a Capitulo Lateranensis Ecclesiae de Urbe quae habet in Iurisdictione et occasione iurisdictionis dicti Castri Montis Sancti Petri ac in Podio Ripis Fossis etc& Montanello Egidij Priori et Scindico Communis Firmi et hoc pretio 200 librarum factum sub anno Domini 1310 – rogato Rodaldo Eufreductij –
2071 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum Mandati Montis Sancti Petri ultra Tennam in per-sonam Iacobi Petri Thomae Damiani ad comparendum coram Rectore Provinciae, et jurandum fidelitatem S. R. E. etc& De anno Domini 1433 – tempore Eugenij Papae IIII manu Ser Vannis Tholomei de dicta Terra –
2072 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum mandati procurae factum per Magistrum Ia-cobum Carbonis de Monte Sancti Petri, dicti Castri et Communis Rectorem cum consensu hominum et totius Concilij ac Parlamenti ut de ipsa electione in praedictis Concilio et Parlamen-to per decem, et octo homines ad hoc tantum electos factum constat per Ser Deutaleve Roggerij Notarium in personam Francisci Rainaldi Domini Sgambij de dicto Castro ad se praesentandum nomine et vice dicti Communis et hominum Sancti Petri coram Magnifico Viris Domino Raule de Mazzolenis de Cesena Potestate Firmi et Domino Saraceno Domini Henrici de Morlupo Capita-neo populi dictae Civitatis ad promittendum nominibus quibus supra quod omnes homines Montis Sancti Petri erunt perpetuo Cives Firmani et reassument Cittadiniam etc&, et nonnulla alia promittendum etc& sub anno Domini 1293 – rogato Deutaleve Notario –
2073 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum sumptus pacto-rum, et conventionum factorum, et initorum inter Universitatem Commune, et homines Sancti Petri et Universitatem Commune et homines Civitatis Firmanae tenoris et continentiarum prout in eo. Sub anno Domini 1269 – rogato Iacobo Notario – de sumptu vero huismodi Giberto Ni-colai.
2074 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum mandati procurae factum per Commune et homines Montis Sancti Petri in personam Friderici Simonicti ad comparendum, nomine dicti Communis, coram Magnifico Domino Milite Domino Blasio Fernandi de Belvisso Rectore Mar-chiae Anconitanae et parendum mandatis Domini Rectoris ac effectualiter exequendum in om-nibus et per omnia, nec non ad promittendum, nomine dicti Communis, seu se obligandum Communi Civitatis Firmanae vel eius Scindico quod Commune et homines Montis Sancti Petri praestabant omnia et singula obsequia realia et personalia Civitati Firmanae et quod eligent singulis sex mensibus Potestatem dictae Terrae unum scilicet ex Civibus Firmanis cum salario etc& prout in eo latissime sub anno Domini 1358 – rogato Puctio Nicolai –
2075 MONTIS SANCTI PETRI Copia cuisdan Brevis Alexandri Papae Sexti directi Legato seu Vice Legato Provinciae Marchiae in quo eidem committit, ut sub poenis in aliis brevibus conten-tis per ipsum Firmanis imponendis ut ipsi cum gentibus suis Arma deponant et a Castro Montis Sancti Petri eiusve Territorio discedant etc& Sub Data anno Domini 1498 –
2076 MONTIS SANCTI PETRI Copia Litterarum directarum Camerario Sancti Domini Nostri Alexandri Papae Sexti ad favorem Communis Sancti Petri de Alleiis ut restitui faciat undecim homines eiusdem Terrae qui cum animalibus farinam portabant captos per Firmanos prout la-tius in eis sub anno Domini 1498 –
2077 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Literae Rev.mi Domini Ranaldi Auxitani Episcopi Sancti Domini Nostri Camerarij directae Thesaurario Provinciae seu Ser Ni-colae de Sancto Iusto eius Locumtenenti in quibus eisdem committit ut privatae personae no-mine ipsius recipiant pro assectu ab Universitate et hominibus Montis Sancti Petri certam pe-cuniarum summam pro qua Commune et homines Firmi eisdem Exequtorem transmiserint etc& prout in eis et hoc absque praejuditio utriusque partis sub anno Domini 1368 –
2078 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum, seu praeceptum factum spec-tabilibus Viris Domino Ludovico de Eufreductiis, Antonio de Pedibus, Iohanni de Aceto, Iacobo Branchadoro, Iohanni Matheutij, et Evangelistae Vagnoctij, Civibus Firmanis et Oratoribus, submittentibus se, excusantibus et confitentibus ob excessus diversos commissos contra Com-mune Montis Sancti Petri, in praesentia Domini Nostri Papae Pauli Papae Secundi et S. R. E. Cardinalibus Consistorialiter congretatorum etct& ut sub poena X/m Ducator& de Camera im-postorum non audeant molestare, vel alio modo prohibire quod homines Castri Montis Sancti Petri non possint libere accedere ad eorum possessiones domos et bona quae habent in Terri-torio dicti Castri et Civitatis Firmanae etct& Sub anno Domini 1465 – rogato Gerardo Ioannis de Maphaeis –
2079 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum sumptus cuiusdam Instrumenti mandati procu-rae factum per Commune et homines Montis Sancti Petri in personam Friderici Simonicti ad comparendum coram Domino Blasio Ferrandi de Belvisso etc& , Transumptum manu Antonij Andreuctij de Firmo –
2080 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum mandati procurae factae per Commune et homi-nes Montis Sancti Petri in personam Francisci Rainaldi ad, dicti Communis nomine, comparen-dum coram Domino Raule de Mazzolenis Potestate Firmi etc& et promittendum etc&. Vide num.2072 – rogato Deutaleve Rogerij Notario –
2081 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum submissionis et subiectionis factae per Franciscum Domini Rainaldi Scindicum Communis et hominum Montis Sancti Petri nominibus eorumdem, Domino Rauli de Maczolenis de Cesena Potestati Firmi no-mine Communis Firmi, promittendo semper secundum formam pactorum antiquorum subesse sub iurisdictione foro et Cittadinia Firmi prout fatentur fuisse ab antiquo etc& prout in eo et versa vice supradictus Dominus Potestas etc& nomine Communis Firmi, ipsum Castrum Com-mune et homines universaliter et singulariter recepit assumpsit et recognovit eos in Cives et promisit dicti Castri homines et habitatores regere et defendere etc& prout in eo Sub anno Domini 1293 – rogato Fratuccio Magistri Petri –
2082 MONTIS SANCTI PETRI Sumptus quorundam instrumentorum factorum per Commune et homines Montis Sancti Petri, in personam Iacobi Damiani ad, dicti Communis nomine, umilia-to capite et genibus flexis, se praesentandum coram Rev.mo Domino Iohanne Episcopo Recana-tensi et Maceratensi Provinciae Marchiae Gubernatore et in manibus eiusdem etc& tactis scrip-turis jurandum veram fidelitatem S. R. E. et Ser Vannes Dominici cum Ser Simone Acciarelli hominibus dicti Castri omnia supradicta fecerunt et promiserunt una cum supradicto Scindico praedicto Rev.mo et Magnificis Dominis Prioribus Firmi non receptare Iacobum Vannis et Pe-rIohannem filium de dicto Castro etc& ac recognoverunt Civitatem Firmi in Matrem et Domi-nam ipsorum etc& prout latissime in illo factum sub anno Domini 1433 – rogato Ser Vanne Tholomei –
2083 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Copia instrumenti quarumdam propositarum factarum super petitionibus porrectis pro parte Communis Montis Sancti Petri ultra Tennam, videlicet ut dignarentur Commune et homines Firmi pro sublevandis variis tribulationibus dicti Castri quas passi fuerant propter guerram Castrum praedictum reducere ad 40 Fumantes Divi-tes etc& prout in eo sub anno Domini 1355 – rogato Coluctio Flaschi –
2084 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Instrumentum receptionis Communis, et hominum Montis Sancti Petri ad gratiam, et generalem remissionem factam per Rev.mum Dominum Iohannem Episcopum Recanatensem et Maceratensem Provinciae Mar-chiae Gubernatorem et per Magnificos Dominos Priores Civitatis Firmi Iacobo Petri Damiani Scindico dicti Communis ex quo declarati fuerant rebelles et proditores S. R. E. ac Communis Civitatis Firmi causa receptationis factae de Iacobo Vannis et Periovanne eius filio pronuntiatis rebellibus etc& ac propter alia commissa contra Statum S. R. E. prout in eo Sub anno Domini 1433 – rogato Iohanne Blasij de Firmo –
2085 MONTIS SANCTI PETRI Preces et petitiones porrectae per Commune et homines Castri Montis Sancti Petri Domino Provinciae Marchiae Gubernatori, videlicet, ut dictum Castrum sit, et esse debeat immediate subiectum S. R. E. et sit liberum et exemptum una cum omnibus hominibus ab omni obligatione seu subjectione quocunque de causa Civitati Firmi ita ut dictum Castrum et Oratores sint omnino separati a dicta Civitate et quod nullo umquam tempore re-mitti vel subijci possint dictae Civitatis, vel alio Dominio etc& una cum aliis petitionibus quae conditionaliter (prout in illis videre est) fuerunt obtentae sub anno Domini 1444 – rogato Be-nedicto de Turre.
2086 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum depositi facti per Ioannem de Cavedanis, et Pal-merium Domini Falconis, Scindicos Communis Firmi in manibus Maynecti Rainaldi et Framberti Piuvanelli de Florentia Mercatorum Domini Papae de mandato Domini Angeli de Vezzosis Do-mini Papae Camerarij, de summa 14/m librarum Ravennatensium occasione injuriarum et ex-cessuum ac offensarum factarum per Commune Civitis Firmi, Provinciae Marchiae Rectori et hominibus Montis Sancti Petri de anno Domini 1278 – rogato Paulo de Reate Notario Camerae Apostolicae –
2087 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Leterae Guilielmi Cardinalis in Italia pro S. R. E. Vicarij Generalis directae Rev.mo Domino Petro Episcopo Conchensi Provin-ciae Marchiae Rectori mandantis quatenus causam sibi ex commissione Apostolica commissam inter Civitatis Firmi, et Castrum Montis Sancti Petri pro restitutione ipsius Castri expediat etc& Sub Data 4 Non. Iunij Pontificatus Gregori XI – anno 5° –
2088 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Mandatum Montis Sancti Petri in personam Pasqualis Matthei Rainaldi Carbonis ad jurandam fidelitatem Civitati Firmi et eam recogno-scendam in Dominam cum capitulis in eo exspressis et confirmatione pactorum et conventio-num dicto Castro per Commune Civitatis praedictae concessorum prout patet manu Ser Domi-nici Stephani Iohannis Gualterij de Firmo Cancellarij Civitatis de anno Domini 1380 – manu Ser Oddi Gerardi Bondini de Monte Sancti Petri –
2089 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum mandati procurae Civitatis Firmi in personam Domini Matthei Praebendati Ecclesiae Sancti Matthei de Firmo ad recipiendum homines Castri Montis Sancti Petri sub jurisdictione Civitatis cum nonnullis promissionibus, et Franciscum Domini Rainaldi eorum Sxcindicum de anno Domini 1293 – manu Ser Fratucci Magistri Petri. Transumptum manu Iacobi Ser Georgij, et aliorum –
2090 MONTIS SANCTI PETRI Copia cuiusdam privilegij Girardi Episcopi Firmani concessi Po-testati et Communi Firmano super jurisdictione, et Dominio in temporalibus Castri Montis Sanc-ti Petri. Sub Data Firmi de anno Domini 1250 – publicatum manu Ser Antonis Corradi de Appi-gnano de anno Domini 1368 – tempore Urbani Papae V.ti –
2091 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Mandatum Civitatis Firmi in personam Magistri Sanctis de Flocchis ad comparendum in causa Montis Santi Petri de Alleis, vel cum Fisco Camerae Apostolicae, quam habet, seu habere sperat coram quocunque Com-missario vel iudice Delegato etc& sub anno Domini 1464 – rogato Procuctio de Rictiis de Firmo –
2092 MONTIS SANCTI PETRI etc& Instrumenta numero tria quorum primum est licentiae factae per Fratrem Pacem de Callio Ministrum Provincialem Fratrum Minorum Provinciae Mar-chiae ad instantiam Francisci Thomassini, et Nicolucti Iohannis Calvicti pro Commune Firmi, et Commune Santi Petri Scindicorum concessae Fratri Gentilischo de Firmo dicti Ordinis exercen-di Scindacatus pro Canonicis et Capitulo Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae etc& prout in eo sub anno Domini 1311 etc& Alterum vero procurae factum per Fratrem Gentiliscum in perso-nam Domini Percivallis Iohannis Ugolini de Firmo ad inducendum Dominum Nicolictum Iohan-nis Calvitti Scindicum Firmi vel alium nomine eiusdem in corporalem possessionem seu quasi de iurisdictione Castri Montis Sancti Petri prout in eo etc& sub eodem die mense et anno. Ter-tium vero immissionis in possessionem supradictorum factum per supradictum Percivallem Ni-colicto Iohannis Calvitti nomine quo supra etc& sub eisdem anno mense die vero 12 Ianuarij, rogato de omnibus tribus Domino Monte Iacobi de Firmo Notario –
2093 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLIJS Supplicatio facta pro parte Civitatis Firmi Rev.mo Domino Auditori Camerae in qua ultra alia eidem exponit ut ad petitionem Communis Montis Sancti Petri de aliquas Litteras ipsi Communi non concedat in praejuditium Communjs Firmi super appellatione interposta per Sindicum Communis Firmi a brevitate termini dati per Com-missarium ad probandum de juribus quae Communi Firmi habebat in dicto Castro una cum pronuncia eiusdem Rev.mi nimirum quod quaestio decidatur in Curia ubi pendet –
2094 JURA CASTRI MONTIS S. PETRI ultra TENNAM Copia cuiusdam Licentiae datae eri-gendi et costruendi Ecclesiam, sive Oratorium Sancti Petri de Castro Montis Sancti Petri de Al-leis in loco magis apto per Rev.mum Dominum Albericum Firmanum Episcopum Domino Be-rardo Magistri Iohannis Cappellano dictae Ecclesiae Sancti Petri Sub anno Domini 1307 – etc& –
2095 MONTIS SANCTI PETRI Instrumentum mandati procurae factae per Universitatem et homines Montis Santi Petri in personam Thomassuctij Deutaleven eorumdem Sindicum ad praesentandum electionem Offitij Potestariae dicti Castri ac etiam officiorum Notariatus e Vica-riatus illis personis quas Scindicus duxerit ad hoc eligendas et Prioribus Firmi dictas Personas assignandu et quod Priores Firmi faciant nomina dictorum electorum in una saccula mittere ita ut quorum nomina in ea reperiantur habeantur pro extractis sub anno Domini 1359 – rogato Oddo Gerardi Notario etc& –
2096 MONTIS SANCTI PETRI Tria Instrumenta, quorum primum est mandati procurae facti per Dominum Tentolinum Taunerium Potestatem Firmi nomine Communis et Concilij Civitatis Firmi in personam Domini Justiniani Tisilgardi ad, dicti Communis nomine, recipiendum omnes homines Montis Sancti Petri in Cives Civitatis Firmi etc& Sub anno Domini 1257 – Alterum vero mandati procurae Communis Montis Sancti Petri in personam Gratiae Bruni ad recipiendum promissionem in scriptis a Scindico Communis Firmi cum obligatione omnium bonorum et poena mille marcharum argenti de observandis pactis et conventionibus in eo contentis. – Ter-tium autem promissionis factae per Gratiam Bruni nomine quo supra quod universi et singuli homines Montis Sancti Petri erunt Firmani Cives perpetui et facient ac praestabunt omnia, quae per Cives Civitatis Firmi fiunt excepto quod non velint teneri ad solvendam Fumantium Potesta-ti Firmi cum velint solvere Potestati Castri praedicti etc& sub eisdem anno mense et die rogato de omnibus Gentiliis Bonafidantiae Notario –
2097 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Sumptus cuiusdam propositae una cum consultatione super ea facta reperta in Libro Reformationum Castri Montis Sancti Pe-tri sub rogitu Iohannis Notarij tempore Domini Cischi Domini Falci de Firmo Potestatis dicti Ca-stri, facta per Mascharellum Guardianum Fratrum Minorum loci Montis Sancti Petri videlicet quod cum reperiantur multa testamenta et alia Protocholla facta tempore magnae mortalitatis defectiva in solemnitatibus tam loci quam testium e propter non appositionem nominum nota-riorum in fine Protochollorum placeat deliberare ac reformare in dicto Parlamento quatenus dicta Testamenta et Protocholla possint et debeant debitae executioni demandari et sint valida ac si omnes in eis solemnitates invenirentur Sub anno Domini 1356 –
2098 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Tria instrumenta quorum primum est manda-ti procurae factae per Commune Firmi in personam Dominici Lucae de Firmo ad comparen-dum coram Dominum Blasio Ferrando de Belviso Rectore Marchiae Anconitanae et recipien-dum nomine Communis Firmi coram eo a Scindico Communis Castri Montis Sancti Petri pro-missionem solennem et inter alia quod praestabunt et facient Civitati Firmi omnia obsequia realia et personalia etc& prout in eo latius sub anno Domini 1358. – Alterum vero subdelega-tionis factae per supradictum Marchiae Anconitanae Rectorem in personam Vagnoctij Berardi-ni de Firmo quod homines dicti Castri possint de auctoritate dicti Vagnoctij pro hac Vice tantum deputati congregare Concilium et alia facere prout in eo. – Tertium vero mandati procurae facti per homines Montis Sancti Petri in personam Friderici Simonicti ad, ipsorum nominibus, coram supradicto Rectore, comparendum et mandatis ipsius parendum ac promittendum et obligan-dum Scindico Civitatis Firmi praestationem omnium obsequiorum prout in eo sub anno mensi etc& prout supra rogato Dominico Andreae Iulij de Spoleto –
2099 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Quietationes diversae factae per Bancherios Civitatis Firmi hominibus Montis Sancti Petri solventibus assectum per eos sin-gulis annis debitum etc& prout in eis –
2100 MONTIS SANCTI PETRI Instrumenta diversa, quorum unum Constituionis procurationis factae per Commune Castri Montis Sancti Petri in personam Stabilis Alegrantiae de eodem Ca-stro ad dicti Communis nomine jurandum et observandum praecepta Domini Iacobi Theophili Potestatis Firmi ac ad alia etc& prout in eo sub anno Domini 1272 – rogato Iacobo Rictij – Aliud instrumentum promissionis factae per eumdem Dominum Stabilem Domino Iacobo supradicto de observando eius, et Communis Firmi mandata, ac alia faciendum etc& prout in eo sub anno Domini 1271 – rogato Christiano Notario – Aliud instrumentum ratificationis pactorum facto-rum inter dictum Commune Firmi et Commune Montis Sancti Petri ac eorum Scindicos tam tempore Domini Bertholini quam Domini Laurentij Tepuli Potestatum Firmi, tenoris prout in eis. Sub anno Domini 1269 – rogato Iacobo Notario –
2101 MONTIS SANCTI PETRI Literae in forma Brevis Leonis Papae Decimi directae Rev.mo Domino Episcopo Justinopolitano Commissario et Prioribus ac Communi Firmi in quibus ei-sdem mandat et praecipit ut sub poena eius indignationis nonnullos homines comitativos sive incolas aut habitatores Civitatis aut eius Comitatus capi et carcerari ac carceratos poenis con-dignis puniri faciant ob homicidia depraedationes et alia delicta per eos commissa in terra Santi Petri de Alleiis prout in eis latius – Data Romae anno Domini 1514 –
2102 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Breve Alexandri Papae Sexti mandantis districte Prioribus et Commune Firmi ut ab obsidione terrae Montis Sancti Petri de Alleiis per eos denuo post inducias facta, discedant visis praesentibus sub penis infidelitatis ri-bellionis privationis omnium privilegiorum et quinquaginta mille Ducatorum auri de Camera, Camerae Apostolicae applicandorum nec non excommunicationis et interdicti latae sententiae etc& et insuper ut Oratores pro componendis controversiis ad eum sine dilatione venire faciant etc&. Sub anno Domini 1498 – Pontificatus anno sexto –
2103 SANCTI PETRI Breve Sixti Papae 4.ti directum Provinciae Marchiae Locumtenenti, qui ei exponit sibi pro parte Marini Puctij et Evangelistae Petri Antonij fuisset expositum quod cum a nonnullis malevolis asserebatur eos fuisse consocios mortis Domini Dominici de Castro Montis Sancti Petri vigore Brevis mandati Firmanis, ut eosdem Marinum, et Evangelistam caperent et eos Curiae Generali traderent fuisse ipsorum bonis spoliatos causa non cognita per processum quare ei mandat, ut se de praemissis diligenter informet et si eos innocentes reperirit in suis iuribus et bonis conservet et a nemini molestari permittat. Datum Romae Sub. Anno Domini 1474 –
2104 MONTIS SANCTI PETRI Breve Sixti Papae 4.ti mandantis Prioribus Firmani, ut interfec-tores quondam Dominici Berardi Presbiteri de Castro Montis Sancti Petri de Alleiis quos in Civi-tate Firmi eiusque districtu versari intellexit sub indignationis et decem millium Ducatorum au-ri de Camera penis capiant et capi faciant cum effectu captosque Locumtenenti Provinciae Mar-chiae consignent arcte custodiendos etc& Sub anno Domini 1474 –
2105 JURA CASTRI MONTIS SANCTI PETRI Breve Sixti Papae Quarti monentis denuo Priores et Commune Firmi ut iuxta praedictarum Litterarum continentiam et tenorem interfectores Domini Dominico de Montis Sancti Petri quos impune per Territorium Firmi vagari intellexit capiant etc& Sub anno Domini 1475 –
2106 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Literae patentes Scindacatus praestiti per Nobilem Dominum Gasparem Ser Vannis Civem Firmanum in fine sui Offitij Potestariae Montis Sancti Petri ultra Tennam etc& –
2107 MONTIS SANCTI PETRI DE ALLEISResponsiones in causa petitionum Firmanorum su-per rebus Castri Montis S. Petri de Alleis .
2108 MONTIS SANCTI PETRI ULTRA TENNAM Processus et sententia lata per Magnificum Dominum Franciscum Antonium Lombardum de Trivio, Civitatis Firmi eiusque Status Guberna-torem ad favorem Communis Firmi contra Michaelem Fabium et Hortensium de Castro Montis Sancti Petri de Alleiis nimirum eos incidisse in poenas conventionales, scilicet confiscationis omnium bonorum vigore instrumenti obligationis facti de non discendendo nec se absentando a Civitate Firmana seu eius Statu absque licentia Magnificorum Dominorum Priorum Civitatis Firmi cui contravenerunt per discessum et accessum ad Asculanos tamquam hostes etc&, prout in eo sub anno Domini 1536 – rogato Andrea Angelo Mario de Trevio Notario – Vide num. 27-29-30-51-59-89-250-252-354-357-641-654-718-852 –
2109 JURA MONTIS SICCI Extimatio Terreni et domorum devastatorum Montis Sicci facta per homines in ea nominatos sub anno Domini 1242 –rogato Andrea Philippi Notario –
2110 JURA MONTIS SICCI Jnstrumentum assignationis Modoliorum duorum Terrae posito-rum in Territorio Montis Sicci assignati per Ranaldum et Socios filiis Johannis Baroncelli ex causa prout in eo fuitum sub anno Domini 1243 – rogato Andrea Philippi –
2111 JURA MONTIS SICCI Jnstrumentum assignationis trium modoliorum et noven statarum terrae positorum in Territorio Montis Sicci factum per Dominum Adenulphum Domini Roggerij et Socios hominibus qui miserunt terras in Carbonaria Communis Firmi etc& prout in eo sub anno Domini 1243 – rogato Andrea Philippi Notario –
2112 JURA MONTIS SICCI Instrumenta emptionium jurium et territorij Montis Sicci empti per Gentilem Praepositi Scindicum Communis Firmi nomine dicti Communis a variis et diversis hominibus de Monte Sicco prout latius in dictis jnstrumentis precedente tamen proposita et consulta de vendendo facta in Generali Concilio Montis Sicci – Sub anno Domini 1253 – rogato Corrado Notario de dicto Concilio. De emptionum vero Jnstrumentis Stephano Guilielmi –
2113 JURA MONTIS SICCI Instrumenta venditionum factarum per homines de terris, jurisdic-tionibus et confinibus Montis Sicci Gentili Praeposito Scindico Communis Firmi nomine Com-munis Firmi pretio prout in eis sub anno Domini 1254 – rogato Bernardo Domini Benvenuti –
2114 JURA MONTIS SICCI Instrumenta venditionum factarum per diversos homines de terris jurisdictionibus et confinibus Montis Sicci Gentili Praeposito Scindico Communis Firmi nomine dicti Communis pretiis prout in eis sub anno Domini 1254 – rogato Iacobo Mindonie –
2115 MONTIS SICCI Instrumenta venditionum factarum per diversos homines de Terris juri-sdictionibus et confinibus Montis Sicci Gentili Praeposito Scindico Communis Firmi pro pretio etc& sub anno Domini 1254 – rogato Bernardo Domini Benvenuti –
2116 MONTIS SICCI Instrumenta venditionum factarum per diversos homines de terris juri-sdictionibus et confinibus Montis Sicci Gentili Praeposito Sindico Communis Firmi pro pretiis etc& prout in eis sub anno Domini 1254 – rogato Iacobo Rainaldi –
2117 JURA MONTIS SICCI Instrumenta venditionum factarum per diversos homines etc& ei-dem Domino Gentili pro pretiis etc& sub anno Domini 1254 – rogato Iacobo Mindonie – Vide num. 227-593 – 669 -2116
2118 CASTRUM MONTONIS Insrumentum sumptus quorumdam actorum et testium examina-torum ad instantiam Magnifici Communis Firmi super jure quod Commune praedictum habet in Castro et Villa Montonis sub anno Domini 1357 – rogato Bertuctio –
2119 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Testamentum Nobilis et Egregiae Dominae Risabellae Uxoris Magnifici, et Potentis Viri Mercenarij de Monte Viridi in quo reliquit quamplurima Lega-ta satisfacienda de bonis existentibus in Castro Francavillae et reliquit 300 libras Monetae pro costruenda Cappella in Ecclesia Fratrum Minorum Sanctae Mariae in Georgio ad quae exe-quenda reliquit fidos Commissarios Dominam Mitarellam eius filiam et Nobiles Viros Lamber-tuctium Domini Thebaldi de Monte Lupono et Morronum Iohannuctij de Firmo instituitque haeredem Universalem Dominam Mitarellam eius filiam de anno Domini 1348 – manu Ser Petri Benvenuti de Monte Sanctae Mariae in Georgio –
2120 MONTIS VIRIDIS Copia Testamenti supradicti manu Thomae Firmani Gentilis de Firmo Sub anno Domini 1356 –
2121 MONTIS VIRIDIS Alia Copia supradicti Testamenti facta manu Bartholomei Nerij de Fa-briano Sub anno Domini 1356 –
2122 MONTIS VIRIDIS Instrumentum Fidelitatis et Vassallagij factum per Uguctium Adolandi de Castro Malvicini nomine proprio ac nomine et Vice Arculani, et Gentilis eius filiorum ac eius Nepotum Fidesmido et Raynaldo de Monte Viridi ac eorum Fratribus, ac cum aliis pactis et submissionibus prout latius in eo sub anno Domini 1200 – rogato Mauritio de Brunforte –
2123 MONTIS VIRIDIS Literae commendatitiae Ludovici 4.ti Romanorum Imperatoris direc-tae Mercenario de Monte Viridi quibus eidem commendat Magnificum Dominum Comitem de Claramonte rogans ex affectu quatenus per Civitatem Firmi sibi de competente salario provide-ri faciat. Sub Datum Parmae 24 Novembris Regni sui Imperii annoXV –
2124 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Quatuor Instrumenta insimul ligata sumptus cuiusdam promissionis factae per Dominum Fidesmidum de Monte Viridi, Domino Raynerio Zeno Civita-tis Firmi Potestate, nomine et vice dictae Civitatis, de observando mandata eiusdem et succes-sorum ac promittendo etiam eidem perpetuam Cittadiniam submittendo se, terras suas, pos-sessiones Castra et omnia sua bona Iurisdictioni et Cittadiniae Civitatis praedictae etc& prout latius in eis sub anno Domini 1252, rogato Albertino de Brusegadis. Vide num. 1095 – et 1096 –
2125 MONTIS VIRIDIS Instrumentum Sumptus emptionis facti de una petia terrae laborativae et vineatae sitae in Territorio Montis Viridis iuxta fines in eo appositos, per Dominam Mitarella filiam Domini Mercenarij de Monte Viridi Bacchalario Massi de Molliano pro pretio 500 flore-norum auri sub anno Domini 1254 – rogato Philippo Francisci de Fabriano, de sumptu vero Iu-liani Coluctij de Monte Sancti Petri –
2126 MONTIS VIRIDIS Inventarium omnium honorum mobilium, et immobilium spectantium ad Dominum Rainalductium de Monte Viridi et Ugolinum filium Domini Fidesmidi etc& Sub an-no Domini 1274 rogato Caesario Notario –
2127 MONTIS VIRIDIS Aliud Inventarium honorum eorumdem tenoris eiusdem Sub eodem anno, die et mense rogato eodem Caesario Notario –
2128 MONTIS VIRIDIS Sumptus Instrumenti quietationis absolutionis liberationis Vassallagij seu subiectionis facti per Rainalductium Rainaldi Domini Rainaldi tam nomine suo quam patris et eius Fratris Francisco Iohannis et Sociis eorumque filiis et descendentibus etc& sub anno Domini 1286 – rogato Iacobo Morici etc& –
2129 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Sumptus cuiusdam jnstrumenti sponsalium initorum et factorum inter Dominam Risabellam Sorore Nobilium Ioannini et Andreae de Rivellono ex una et Nobilem Virum Dominum Mercenarium Domini Fidesmidi de Monte Viridi, una cum quieta-tione receptionis Dotis 1700-librarum Ravennatensium et 300 librarum in cunc(t)o seu rebus mobilibus etc& sub anno Domini 1314 – rogato Superantio de Cingulo. De sumptu vero Philip-po Francisci de Fabriano –
2130 MONTIS VIRIDIS Sumptus eiusdem Instrumenti supradicti sponsalium sive receptionis dotis etc& sub anno mense et die quibus supra rogitis eisdem Notariis transumptatum manu Antonij Cicchi de Fabriano – vide n. 2129
2131 MONTIS VIRIDIS Instrumentum sumptus supradictorum instrumentorum receptionis dotis sub anno Domini 1314 –rogato Superantio supradicto. De sumptu vero Philippo Francisci de Fabriano ut supra – vide nn. 2129-2130
2132 MONTIS VIRIDIS Sumptus cuiusdam instrumenti quietationis factae per Dominam Van-nettam Filiam Bachalarij Domini Fidesmidi de Monte Viridi, Mercenario eius Germano pro dote seu occasione dotis, ac pro relicto ipsi mulieri factum per suum patrem etc& Sub anno Domini 1330 – rogato Recuperio Iacobi de sumptu vero Benvenuto Corraductij –
2133 MONTIS VIRIDIS Instrumentum mandati procurare facti per Universitate Commune et nomine Civitatis Firmanae in personam Iacobuctij Firmani de dicta Civitate ad dicti Communis nomine recipiendum in Cives perpetuos Firmi Sindicum et homines et singulares personas Ca-strorum Montis Viridis et Francavillae quae fuerunt quondam Nobilis Viri Mercenarij de Monte Viridi prout in eo de anno Domini 1340 – rogato Monte Iacobi de Firmo –
2134 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum procurae factae per Commune et homi-nes Montis Viridis in personam Simonicti Philippi de eodem ad, dictae Universitari nomine, comparendum coram Dominis Prioribus Civitatis Firmanae et petendum libertatem, franchi-tiam et immunitatem, ac etiam ut Universitatem et homines recipiant in Cives dictae Civitatis et ipsos ac eorum successores perpetuo manuteneant et gubernent etc& –Sub anno Domini 1340 – rogato Francisco Morici de Belmonte –
2135 MONTIS VIRIDIS Copia, sive sumptus cuiusdam comdemnationis factae per Magnificum Dominum Massium Domini Thomae de Monte Ulmi Civitatis Firmi eiusque status Potestatem contra nonnullos de Castro Montis Viridis pro delictis et excessibus per eosdem factis prout la-tius in dicta condemnatione. Copiatum sub anno Domini 1340 – per Vannuctium Iohannini No-tarium–
2136 MONTIS VIRIDIS Copia sive exemplum cuisdam reformationis factae super petitione una cum consulta per Rubeum Macthiotti super restitutione bonorum quondam Mercenarij Domini Fidesmidi de Monte Viridi Dominae Mittarellae eius filiae per Comune Firmi occupato-rum, quae Consulta fuit missa in Concilio Civitatis Firmi ad partitum etc&, et fuit obtenta sub anno Domini 1345 – Exemplata per Angeluctium Matthei etc& –
2137 MONTIS VIRIDIS Alia Copia eiusdem informationis factae in Concilio Generali Civitati Firmanae super petitione supradicta per Dominam Mittarellam filiam etc& prout in ea sub eiu-sdem anno mense et die transumptatam per Angeluctium Matthei, et alios Notarios etc& – vide n. 2136
2138 MONTIS VIRIDIS Instrumentum venditionis factae per Cicchum Simonis olim de Firmo, nunc de Castro Montis Viridis, Sasso Aductae de dicto Castro, cuiusdam petiae Terrae in dicto Territorio pro libris 59 bonorum denariorum usualis monetae de anno 1344 – manu Ser Thomae Iohannis Angeli etc& –
2139 MONTIS VIRIDIS Instrumentum locationis bonorum Ecclesiae Sanctae Mariae de Clento ac aliarum Ecclesiarum usque in tertiam generationem masculinam tantum factum per Arnal-dum Abbatem Monasterij Farfensis nomine dicti Monasterij Domino Paulo Ugoto de Sancto Angelo in Pontano Comitatus Firmi Cappellano Ecclesiae Sanctae Susannae de Monte Viridi uti Procuratori Dominae Mitarellae Domini Mercenarij de Monte Viridi cum pactis et consitionibus prout in eo sub anno Domini 1353 – rogato Amico Calixti –
2140 MONTIS VIRIDIS Copia instrumenti supradicti locationis omnium bonorum etc& Eccle-siae Sanctae Mariae de Clento et Ecclesiae Sancti Petri de Sorriviano etc& prout in eo –
2141 MONTIS VIRIDIS Instrumentum mandati procurae factae per Dominam Mittarella Do-mini Mercenarij De Monte Viridi uti Patronam Ecclesiae Sancti Vitalis de dicto loco post electio-nem factam de dicta Ecclesia factum Domino Antonio de Clavellis de Fabriano in personam Domini Pauli Ugoctij de Sancto Angelo ad dictae Dominae Mittarellae Patronae comparendum coram Domino Guidono Priore Ecclesiae Sancti Petri Veteris de Firmo, ad quem de jure, et de inveterata consuetudine dictae Ecclesiae Sancti Vitalis conformatio spectat, et coram eo nomine quo supra petendum nominationem factam de dicto Antonio confirmare, et cum in corporalem possessionem dicti Beneficij, eiusque bonorum immittere etc& Sub anno Domini 1355 – rogato Francisco Fhilippi Notario –
2142 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Acta facta in causa appallationis Communis Firmi, quam habet cum Domina Mitarella de Monte Viridi, ac Ser Petro eius Procuratore per Puctium Sindi-cum Communis Firmi coram Domino Iohanne de Gualdo in Anconitana Marchia super appella-tionibus Iudice Generali una cum eius pronunciis responsionibus et oppositionibus pro parte dictae Dominae Mitarellae per eius Procuratorem factis, sub anno Domini 1357 rogato Hiero-nimo Andreae.
2143 MONTIS VIRIDIS Commissio, et remissio causae appellationis factae ad instantiam Do-minae Mitarellae filiae quondam Domini Mercenari de Monte Viridi appellantis contra Commu-ne Firmi per Magnificum Dominum Petrum Rainaldi de Perusio Advocatum Fiscalem, et Audito-rem Generalem in causis appellationun a Sede Apostolica deputatum, Venerabili Viro Domino Francisco de Mathelica. Sub data Florentiae die 18 Novembris 1358 –
2144 MONTIS VIRIDIS Copia Commissionis causae appellationis supradictae, ad instantiam supradicate Dominae Mittarellae tenoris ut supra – vide n. 2143
2145 MONTIS VIRIDIS Notificatio sententiae latae per Dominum Iohannem de Gualdo in An-conitana Marca super Appellationibus Iudicem Generalem ad favorem Communis Firmi notifi-catae ad instantiam Puctij Tuzij Sindici dicti Communis Petro Iacomuctij Procuratore Dominae Mittarellae Domini Mercenarij de Monte Viridi, sub anno Domini 1358 – rogato Andrea Tutii de Monte novem –
2146 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum Mandati Procurae facti per Commue et homines Castri Montis Viridis in personam Nicoluctij Sabioni ad, dictorum hominum et Com-munis nominibus coram Magnificis Dominis Prioribus Civitatis Firmi se praesentandum et no-minibus ut supra eis promittendum subjectionem fidelitatem et obedientiam et alia prout latius in dicto instrumento sub anno Domini 1380 – rogato Maxio Simonicti Notario –
2147 MONTIS VIRIDIS Instrumentum proclamationis, et subhastationis Castrorum Montis Vi-ridis, Montis Apponis, tertiae partis Claramontis et aliorum bonorum quae fuerunt Mercenarij de Monte Viridi Camerae Apostolicae ex suis demeritis confiscatorum et applicatorum de commissione et mandato Vicethesaurarij Rev.dae Camerae; praeconizatum in Civitate Anconae in locis solitis per Vannem publicum bannitorem dicti Communis una cum oblationibus factis super dictis bonis per Franciscum Iohannis de Monte in Georgio Scindicum dicti Communis nomine eiusdem qui obtulit 7/m ducatorum auri. Sub anno Domini 1366 – rogato Iohanne Ser Petri de Imola.
2148 MONTIS VIRIDIS Instrumentum Mandati Procurae facti per Dominam Mitarellam filiam Mercenarij de Monte Viridi in personas Ser Ludovici Ser Romani Statij Philippi de Fabriano et Domini Pauli quondamUguctij de Castro Sancti Angeli ad ipsius nomine comparendum coram Ill.mo Domino Urbano V.o, seu Rev.mo Egidio Sabinensi Episcopo Apostolicae Sedis Legato vel coram quocunque Auditore seu Iudice S. R. E. ab iisdem reemendum iurisdictionem seu Balium et omnia bona quae fuerunt Mercenarij sui Patris et Fildesmidi sui avi pretiumque promitten-dum et solvendum ac alia faciendum prout latius in eo. Sub anno Domini 1367 – rogato Iacobo Oliverij Notario –
2149 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum quietationis factae per Dominum Iohan-nem Ugolini de Florentia Thesaurariae Provinciae Marchiae, Vicegerentem Dominae Mitarellae Domini Mercenarij de Monte Viridi de Libris 125 eidem Thesaurario solutis nomine dictae Dominae Mitarellae per Benedictum Accumuli de Francavilla occasione cuiusadm condemna-tionis prout latius in eo. Sub anno Domini 1368 – rogato Antonio Simonicti de Sancto Iusto –
2150 MONTIS VIRIDIS Exceptiones factae per parte Bachalarij Domini Fidesmidi de Monte Viridi et Sociorum contra Inquisitionem formatam per Dominum Puctium Iudicem Maleficio-rum Communis Firmi una cum eis pronuncia desuper facta sub anno Domini 1320 –
2151 CASTRI MONTIS VIRIDIS Receputum Domini Carleni de Madelbericis de Cremona flo-renorum 25 auri factum Domino Florio uti Procuratori Domini Mercenarij de Monte Viridi pro patrocinio eidem praestito in Urbe Sub anno Domini 1339 –
2152 MONTIS VIRIDIS Instrumentum locationis et affictationis omnium bonorum tam territo-rij Montis Viridis quam Clarmontis factum per Dominos Priores Firmi nomine dicti Communis Rubeo de Castro Pedasi pretio annuorum florenorum 60 auri boni anno Domini 1381 – rogato Antonio Vannis Dominici –
2153 MONTIS VIRIDIS Commissio Ill.mi et Rev.mi Episcopi Albanensi Terrarum S. R. E. Vicarij Generalis directa Rectori Provinciae Marchiae de reinvestendo Dominam Mitarella filiam quondam Mercenarij de Monte Viridi in bonis dotalibus Dominae Isabellae eis Matris confisca-tis per Cameram ob demerita, et excessus ipsius Mercenarij etc& prout in ea latius etc& Sub Data apud Urbem veterem 2 Non. Iunij Pontificatus Urbani Papae V.ti anno 7.mo –
2154 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Literae patentes declarationis quarumdam aliarum Lite-rarum factarum per Dominum Canahardum de Sebelliano Marchiae Anconitanae Rectorem, Mercenario de Monte Viridi videlicet quod Castrum sive Fortilitium per eumdem Mercenarium in Terra Montis Florum factum destrueretur eius arbitrio, quae intentio per eumdem declara-tur in supradictis Litteris videlicet nisi Castra seu Fortilitia aliorum Nobilium de dicta Provincia deguastarentur minime dictum Fortilitium praedicti Mercenarij deguastari debere; factae sub anno Domini 1436 –
2155 MONTIS VIRIDIS Instrumentum auctoritatis et commissionis datae Domino Angelo de Vulpuctijs Nicolao Ser Antonij, Petro Stephani et Persancti Massuctij Civibus Firmanis per Ma-gnificos Dominos Priores Firmi super terminatione differentiae Castri Montis Viridis et eius territorij ac aliorum confinium Castrorum Comitatus dictae Civitatis circum circa terram Montis Sanctae Mariae in Georgio existentium de anno Domini 1451- manu Ser Pocuctij Dominici de Firmo Cancellarij.
2156 MONTIS VIRIDIS Sumptus cuiusdam Bullae Sancti Domini Nostri Nicolai Papae IIII licen-tiae datae Nobilibus Viris Rainaldo quondam Fildesmidi et Ugolino quondam Fildesmidi Montis Viridis et Francavillae Castrorum Dominorum eorumque haeredibus et successoribus posse in dictis Castris ac in aliis Castris eorum inter homines et Vassallos eorumdem Castrorum tam Criminales quam Civiles Causas cognoscere. Sub data Romae anno Pontificatus 3.o. Transump-tata per Nicolaum Godentem de Urbino sub anno Domini 1356 –
2157 MONTIS VIRIDIS Literae Rev.mi Episcopi Mirapiscensis Marchiae Vicarij Generalis direc-tae Potenti Viro Mercenario de Monte Viridi super collatione Plebbis Montis Fortini prout in eis etc&.
2158 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum mandati procurae factae per Universita-tem, Commune, et homines Civitatis Auximi in personam Falcutij Grifoli ad, nomine ipsius Communis, praesentantum electionem Potestariae eiusdem Civitatis Potenti Viro Mercenario de Monte Viridi pro sex mensibus cum pactis, et conventionibus, prout latius in dicto Procuratio-nis mandato fact& sub anno Domini 1329 – rogato Francisco Palmerij de Auximo Notario –
2159 MONTIS VIRIDIS Instrumentum electionis, et nominationis factae Domini Antonij de Clavellis de Fabriano ad Rectoriam Ecclesiae Sancti Vitalis de Monte Viridi, per Dominam Mita-rellam filiam et haeredem Domini Mercenarij de Monte Viridi, ut patronam et Iuspatronat& dic-tae Ecclesiae habentem; qui Antonius de Clavellis eam praesentationem et electionem humiliter recepit et acceptavit sub anno Domini 1355 – rogato Francisco Philippuctij de Fabriano –
2160 MONTIS VIRIDIS Literae responsoriae Serenissimi Roberti Dei gratia Hierusalem et Sici-liae Regis, quibusdam Literis Mercenarij de Monte Viridi, eidem Mercenario directae super ex-cusationem cuisdam Cicchi de Acquaviva qui interfuit in occupatione Castri Montis Silvani. Sub Data Neapolim 13. Decembris –
2161 MONTIS VIRIDIS Sumptus quorumdam Litterarum Rev.mi Anglici Episcopi Albanensis S. R. E. Cardinalis in Italia Legati pro parte Dominae Mitarellae quondam Mercenari de Monte Vi-ridi super expoliatione quorumdam Castrorum et bonorum immobilium in Firmana Dioecesis positorum per Officiales Camerae Apostolicae ei facta; Direct& R.mo Episcopo Osimensi Provin-ciae Marchiae Locumtenenti. Sub Data Bononiae 16 Cal. Septembris Pontificatus Urbani Papae V.ti anno 8.o, copiatae manu Francisci Thomae de Monticulo –
2162 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum venditionis factae per Rev.dum Egidium Sabinensem Episcopum Apostolicae Sedis Legatum, Magistri Egidio Magistri Iacobi, Ser Franci-sco Iohannis Salvatuccij, Marcutio Iacobi Marchi et SerVanni Ramondini, Scindicis Montis S. Ma-riae in Georgio de toto Castro sive burgo Montis Viridis et Cassaro sive Girone dicti Castri quod Castrum fuit olim Domini Fildesmidi, et Domini Rainaldi et subsequenter Bacchalarij et Mer-cennarij filiorum dicti Fildesmidi de Monte Viridi ac etiam de tertia parte omnium bonorum et iurium Castri Clarmonti pro pretio 5/m ducatorum auri cum auctoritate diruendi et funditus evertendi totum Castrum et Cassarum et aliis conditionibus inibi appositis etc& sub anno Do-mini 1366 – manu Ser Fernandi Gomezij de Pastrona Clerici Toletani –
2163 MONTIS VIRIDIS Instrumentum Mandati Procurae Terrae Montis Sanctae Mariae in Georgio in personam Ser Iohannes Bartholomei Scomati ad compromittendum litem super ter-ritorio et Castro Montis Viridis, et aliorum convicinorum cum Communitate Firmi in quemcun-que, prout videbitur expedire etc& Sub anno Domini 1454 – rogato Evangelista Antonij –
2164 MONTIS VIRIDIS Instrumentum confessionis excessuum factorum per Mercenarium Domini Fidesmidi de Monte Viridi contra Sanctum Dominum Nostrum Iohannem Pontificem, una cum restitutione facta de ipso Mercenario per Dominum Petrum Dei gratia Episcopum Mi-rapiscensem subdelegatum a Rev.mo Bertrando Hostiense, et Velitrense Episcopo Appostolicae Sedis Legato ad Privilegi Status, Honores Dignitates et Bona etc&, prout in eo de anno Domini 1333 – transumptum manu Deutesalvis Bonaventurae de Fabriano –
2165 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum donationis factae de Castro Montis Viri-dis cum omnibus ipsius jurisdictionibus per Belfortem quondam Domini Antonij de Aceto de Firmo suo et curatorio nomine Iohannis ac tutorio Baptisate filiorum quondam Domini Franci-sci Domino Antonii de Aceto et Dominam Catherinam uxorem dicti Francisci matrem dictorum Iohannis et Baptistae, Colae Vannis de Sancta Maria in Lapide Sindico Communis Firmi cum auctoritate et decreto iudicis, quod huismodi donationem facere intendebant pro habendo au-xilio a dicto Commune contra Commune Montis Sanctae Mariae in Georgio eo quod dictum Ca-strum Montis Viridis devastaverat et funditus everterat ipsiusque territorium detinebat etc& de anno Domini 1446 – manu Ser Antonij quondam Francisci de Monte Octono –
2166 MONTIS VIRIDIS Supplicatio Francisci Antonij Aceti de Firmo una cum commissione causae super Castro Montis Viridis cum eius territorio et districtu quam habet cum Camera Apostolica facta in personam Re.mi Domini Ludovici de Carpis ipsius Camerae Auditoris prout latius in dicta Commissione etc& Sub Anno Domini 1431 – rogato Ventura Pauluctij de Mazzis de Civitate Castelli Notario –
2167 MONTIS VIRIDIS Concessio Indulgentiarum, et partecipationis omnium bonorum, quae fiunt in ordine Fratrum Minorum in vita facta per Fratrem Iulium dicti Ordinis Generalem Mini-strum Domino Albergicto de Clavellis de Fabriano et Dominae Mittarellae de Monte Viridi eius consorti sub anno Domini 1356 –
2168 MONTIS VIRIDIS Literae inhibitoriales obtentae ad instantiam Dominae Mittarellae de Monte Viridi a Rev.mo Philippo de Caraffis Auditore a quadam sententia lata per Dominm Lu-dovicum ad favorem Dominae Vannettae filiae quondam Cicchi Bacha Faldi de Sancta Victoria etc&.
2169 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Instrumentum exibitionis instrumenti emptionis totius Castri Montis Viridis et totius Cassari sive Gironis dicti Castri quod fuit olim Domini Fidesmidi et Mercenari de Monte Viridi nec non tertiae partis omnium bonorum et iurum Clarmontis ab Egidio Episcopo Sabinensi Apostolicae Sedis Legato de anno 1375 – 22 Maij exibitum per Scin-dicum terrae Montis Sanctae Mariae in Georgio Rev.mo Guilielmo Cardinali Sancti Angeli in Ita-lia pro S. R. E. Vicario Generali sub die X – Iunij 1375 – rogato Ludovico Ser Nicole Bernardelli de Monticulo.
2170 MONTIS VIRIDIS Commissio, seu intimatio facta per Reverendos Patres videlicet Vica-rium Generalem Provincialem Magistros Sacrae Theologiae et Lectores Ordinis Fratrum Here-mitarum Sancti Augustini Dominae Mittarellae filiae quondam Mercenarij de Monte Viridi pro solutione Legati ei facti in ultimo Testamento per Dominam Risabellam eius Matrem ex quo adimplevit contenta in eo prout latius in dicta intimatione sub anno Domini 1356 –
2171 MONTIS VIRIDIS Sumptus quorumdam expositionum, et Actorum factorum per Puctium Factij de Camerino Scindicum Communis Firmi super Appellatione interposta coram Domino Albertino de Reggio in Marchia Anconitana Iudice Generali per Magistrum Iohannem de Tolen-tino facta per Dominum Nicolaum de Prato Iudicem Civitatis Firmi in causa homicidij facti per Mattheum Iohannis in personam Philippae suae uxoris, et sororis Bertachini Iohannuctij accu-santis etc& sub anno Domini 1357 –
2172 JURA CASTRI MONTIS VIRIDIS Inquisitiones factae per Bertachinum Iohannuctij de Monte Viridi contra Mattheum Iohannis Gualterij causa homicidij commissi in personam pro-priae suae uxoris et sororis dicti Bertachini coram Domino Nicolao Domini Iacobi de Reggio etc& prout in eis sub anno Domini 1356 –
2173 MONTIS VIRIDIS Copia Actorum quorumdam, una cum testium depositionibus super possessione Montis Viridis eiusve iurisdictionibus per Dominam Mittarellam filiam Domini Mercenarij de Monte Viridi actis coram Nicolao Iudice Maleficiorum Communis Firmi etc& sub anno Domini 1356 –
2174 MONTIS VIRIDIS Petitiones articuli et nonnulla acta exhibita et producta per Rainaldum Thomae Scindicum Communis Firmi in causa cum Domina Mittarella de Monte Viridi super iu-risdictione Castri Montis Viridis ad validitatem accusationis homicidij per Mattheum Iohannis in Uxorem perpetrati etc& sub anno Domini 1356 –
2175 MONTIS VIRIDIS Acta facta per Magistrum Iohannem Magistri Aldovrandini de Tolenti-no et Petrum Iacomuctij de Serra Procuratores Dominae Mittarellae appellantis a quadam Sen-tentia homicidij lata per Nicolaum de Prato Iudicem Firmi pronunciando se iudicem competen-tem ad recipiendum accusationem homicidij commissi per Mattheum Iohannis de Castro Montis Viridis in personam Philippae suae Uxoris appellatum coram Domino Albertino de Reggio Mar-chiae Anconitanae Iudice appellationum qui pronunciavit appellationem fore et esse desertam propter decursum temporis etc& sub anno Domini 1357 –
2176 MONTIS VIRIDIS Supplicatio facta Sancto per Dominam Mitarellam filiam Mercenarij de Monte Viridi pro recuperatione omnium bonorum sui Patris a Camera confisca-torum et Commune terrae Montis Sancate Mariae in Georgio venditorum – Vide num. 355-630-674-872.
2177 JURA CASTRI MONTIS RODALDI Jnstrumentum submissionis Castri Montis Rodaldi ju-risdictioni Civitati Firmi factum per Monaldum Montis Rodaldi ,Rogerium Gentiliis Rodaldi et Socios, Domin Fidesmido Civitatis Firmi Potestati nomine dictae Civitatis etc& prout in eo sub anno Domini 1215 – rogato Cambio Notario Communis Firmi –
2178 JURA MONTIS ULMI Copia Brevis Pauli Papae Tertij confirmationis Nundinarum fien-darum in Festo Ascentionis Domini per homines Montis Ulmi in dicta Terra videlicet quindecim diebus ante Festum et quator immediate seguentibus, cum facultate tenendi quadraginta arma-tos pro securitate nundinarum non obstantibus generalibus prohibitionibus delationis armo-rum et quod nec in Festo nec illius immediate sequentibus quatuor diebus aliae nundinae infra quinque milliaria ab eis distantia ab aliquibus celebrari possint sine tamen praejuditio Commu-nis et hominibus Civitatis Firmanae qui in eodem festo nundinas in Abbatia Sancti Claudij inter limitos dicti territori hactenus celebrare consueverunt etc& Datum Tiburi 4 Septembris 1538 – pontificatus anno 4.to etc& – Vide num. 601-993 – Vide Francavilla –
2179 JURA TERRAE PENNAE SANCTI IOHANNIS Jnstrumentum Dationis et Concessioni Castri Pennae factum per Raynaldum Simonis Guilielmum eius filium Baliganum Falleronem et Falle-ronem filium, Universitati et Communi Firmi et pro eo Potestati dicti Communis, salvis tamen iuribus et rationibus quae dicti Domini habent in hominibus dicti Castri ibidem vel alibi com-morantibus factum sub anno Domini 1228 – rogato Aldigerio Notario –
2180 JURA CASTRI PENNAE SANCTI IOHANNIS Instrumentum mandati procurae factum per Universitatem Commune et homines Firmi in personam Candulphini Domini Egidij ad, dicti Communis nomine, recipiendum omnes homines Catri Montis Sancti Iohannis, et Iohannem Ia-cobi eorum Sindicum ad Cittadiniam et Jurisdictionem Communis Firmi et promissiones in-strumenta et cautiones sufficientes ab eis et a dicto Scindico de permanendo sub iurisdictione Communis Firmi et faciendo omnia alia sub poenis in eo recipiendum. Sub anno Domini 1251 – rogato Aldigerio Matthei –
2181 CASTRUM PENNAE Breve Sixti Papae Quarti significantis Prioribus et Communi Firmi se intellexisse injuras et caedes per eos contra homines Terrae Pennae commissas quare eos hor-tatur et monet sub indignationis et interdicti poenis ne imposterum talia patrare audeant et vias publicas et passus nullo modo intercludant etc& de anno Domini 1473 – Pontificatus Anno Tertio.
2182 IURA CASTRI PETRIOLI Instrumentum venditionis factae per Rainalduccium Carbonis de Petriolo Nardo Iohannuctij Magistro Ranaldo Iohannis Magistri Gentilis et Magistro Iohanni Domini Stellae, Paulo de Monte Causario, Petro Scagnicti et Domino Paulo Magistri Servidei de splactio inclaustro et domibus ipsius positis in Girone Petrioli ac tota parte quam habebat in Castro Petrioli etc& pro pretio 1516- librarum Ravennatensium et Anconitanarum de anno Domini 1297 – manu Ser Francisci Denprani –
2183 JURA CASTRI PETRIOLI Duo instrumenta, unum scilicet retrovenditionis factae per Nardum Iohannuctij, Magistrum Ranaldum Iohannis Magistri Gentilis et Socios Rainalductio Carbonis de Petriolo de toto splactio etc& prout in supradicto Instrumento precio 1516 libra-rum etc& Sub anno Domini 1297 – rogato Francisco Dompnini de Monte Causario. Aliud vero quietationis remissionis seu donationis factae per Nardum Iohannuctij et alios supradictos ac Magistrum Rainerium Iacobi Ertuni Sindicum Montis Ulmi dicto Rainalductio Carbonis de omni eo et toto quod ipsi et dictum Commune petere possent a dicto Rainalductio et omnibus Vassal-lis ipsius, et in iurisdictione dicti Rainalductij in Castro Petrioli ob multa servitia per ipsos ab eo recepta. Datum anno Domini 1297 – rogato Francisco Dompnini de Monte Causario –
2184 CASTRUM PETRIOLI Mandatum terrae Montis Ulmi in personam MagistriRainerij Ro-tunni ad quietandum remittendum et donandum Rainalductio Carbonis de Petriolo omne id et quidquid dictum Commune petere et dicere posset ab eo et suis Vassallis et maxime in parte ipsius in Castro et Burgo Petrioli et hoc ob servitia ab eo per dictum Commune recepta. Sub anno Domini 1297 – rogato Ser Corrado de Offida –
2185 CASTRUM PETRIOLI Instrumentum Venditionis factae per Nobiles Viros Dominos Thomam et Geltilem filios quondam Domini Gentilis de Molliano eorum nomine et Domini Francisci eorum Fratris Nobili Viro Mindo Giberti de Petriolo pro se et tutorio nomine Bertuctij et Gentiluctij filiorum quondamCarbonis ipsius Fratris de tota Terra et possessione campestri et vineata ac sylvata cum canetis et moleis et cum castellecta in Territorio et Districtu Petrioli pro pretio 1500 librarum Ravennatensium et Anconitanarum de anno Domini 1311 – manu Ricciardi Plebbanelli.
2186 JURA CASTRI PETRIOLI Fasciculum pactorum initorum inter Nobiles de Petriolo videli-cet Bizeuctium Petri Taddei, Lutium Nuctij Taddei, Taddiolum Transmundi Taddei, Vannem Ni-cole Domini Transmundi, Mundum suum Fratrem, Beructium Carbonis et Munaldum Domini Petri ex una ut Commune Firmi ex alia una cum instrumento venditionis factae per dictos Do-minos, Antonio Iacobutij Sindico Civitatis Firmi de mero et mixto imperio ac iurisdictione dicti Castri Petrioli cum omnibus Vassallis et juribus pro pretio 500 librarum denariorum usualis monetae cum capitulis in dicta venditione firmatis et instrumento receptionis factae per dictum Antonium de dictis Nobilibus ad Cittadiniam Civitatis de anno Domini 1341 Una cum Copia dic-torum Capitulorum et pactorum et legalitate dictae Civitatis fidem faciente de his qui successe-runt in haeredes dictorum Nobilium sub subscriptione Francisci Lauri de Anno Domini 1486 –
2187 PETRIOLI Instrumentum ratificationis factae per Transundum Taddei de Ptriolo de venditione jam facta per Taddiolum eius filium et Socios, Antonio Iacobuctij Scindico Communis Firmi de omni jure quod habebat in Vassallis suis et in Castro Petrioli pretio 500 librarum etc& Sub anno Domini 1341- rogato Ricciardo Plebbanelli de Petriolo Notario –
2188 PETRIOLI Instrumentum mandati procurae Nobilium Virorum Francisci et Iohannis Domini Petri de Petriolo in personam Munaldi eius Fratris ad comparendum coram Magnificis Dominis Prioribus Civitatis Firmi et eis dandum, donandum et concedendum praedictos Franci-scum et Vannem et Nicoluctium Iohannis Melioris, eorum Vassallos in Cives et pro Civibus dic-tae Civitatis nec non eorum jura et jurisdictiones et recipiendum exemptiones etc& De anno Domini 1348 – manu Ser Cicchi Leopardi Albertucci –
2189 JURA CASTRI PETRITULI Breve Leonis Papae Decimi prohibentis Prioribus, et Commu-ni Firmi sub poena mille ducatorum auri, ne contra homines Petrituli ad executionem condem-nationis procedant, ex eo quia Bartholomeo Branchadoro ad retinendam possessionem quorundam beneficiorum faverint neque contra homines Falleroni aliquid innovent etc& prout in eo sub anno Domini 1513 – Pontificatus anno primo –
2190 PETRITULUM Supplicatio, et preces porrectae Ill.mo Domino Balduino de Monte, Firmi Gubernatori, per Universitatem et homines Communi Firmi ob crimina et delicta per eos et Fri-dericun de Nobilibus de Firmo tempore sedis vacantis Pauli Papae Tertij, contra Castrum et homines Petrituli commissa una cum rescripto gratioso facto per eundem Ill.mum. Sub Data Romae XI- Iunij 1552 –
2191 PETRITULUM Minuta motus proprij Iulij Papae Tertij pro absolutione Friderici de Nobi-libus, et hominum Communitatis Firmanae ratione diversorum damnorum, excessuum, et delic-torum commissorum contra Commune, et nomine Castri Petrituli. De anno Domini 1552- etc& –
2192 PETRITULUM Breve motus proprij Iulij Papae Tertij absolutionis et liberationis omnium excessuum criminum et delictorum per homines tam Civitatis quam Status Firmi et praesertim Fridericum de Nobilibus contra homines et Castrum Petrituli mandantis omnibus Officialibus pro tempore cassari debere jnquisitiones occasione praemissorum formatus contra supradic-tos sine tamem praejudicio Communis Castri huismodi pro civili interesse damnorum passo-rum, prout latius in eo factum sub anno Domini 1552 – Pontificatus anno tertio –
2193 JURA CASTRI PETRITULI Instrumentum pacis initae inter Magistrum Dominicum Anto-nij de Petritulo quo promisit pro se et suis filiis ex una et Stephanum Mathei de dicto Castro pro se et suis fratribus carnalibus ex alia, quam pacem hinc inde, non violare promiserunt sub poena 25 Ducatorum auri Camerae Communis Firmi pro quolibet contrafaciente applicando-rum factum sub anno Domini 1526 – rogato Iohanne Thomae –
2194 PETRITULUM Preces Bartholomei Iacobuctij de Petritulo ob fractione carcerum una cum rescripto Ill.mi Domini Balduini de Monte, Firmi Gubernatore sub anno Domini 1555 –
2195 PETRITULUM Literae et inquisitio facta et formata per Dominum Antonium de Monte Falco Iudicem contra Potestatem Concilium et Commune Firmi, una cum testibus et actis exinde factis quia receptarunt Berardum Pauli olim de Petritulo et alios qui interfecerunt Bonumcomi-tem de Petritulo et alios; rogato Bonaccursio Berti Notario –
2196 PETRITULUM Acta diversa in causa Communis Firmi cum Petritulo damnorum et exces-suum diversorum quorum Petritulum a Firmanis petunt refectionem etc& sub anno Domini 1550, et aliis etc&
2197 PETRITULUM Fides diversae factae per Massarios Castrorum Communis Firmi videlicet quod Fridericus de Nobilibus non sit nec fuerit in eorum Castris et quod non sciunt ubi ad pre-sens moretur etc& sub anno Domini 1550 –
2198 JURA CASTRI PODIJ SANCTI LAURENTIJ Instrumentum sumptus cuiusdam sententiae latae per Rev.mum Dominum Antonium Episcopum Fesulanum, Provinciae Marchiae rectorem, contra Universitatem et homines Castri Sancti Ginesij condemnando eosdem in 42/m libris Ra-vennatensibus et Anconitanis, ob homicidia patrata per ipsos interficiendo et demum combu-rendo quadraginta duos homines Civitatis Fitrmanae in Castro Podij Sancti Laurentij pro dicto Castro defendendo ibi permanentes et ad alia condemnando prout in dicta sententia. Sub anno Domini 1303 – rogato Ser Petro Gratij, de sumptu vero Ser Iacobo Petri.
2199 JURA CASTRI PODIJ SANCTAE LUCIAE Instrumentum mandati procurae factum per Universitatem Commune at homines Civitatis Firmi in personam Thomasuctij Alexandri de dicta Civitate ad recipiendum nomine dicti Communis in Cives omnes homines et personas habitan-tes in Villis Podij Sanctae Luciae ac ad alia faciendum prout in eo sub anno Domini 1316 – ro-gato Oddone Magistri Iohannis –

This entry was posted in Chiese, DOCUMENTI, Documenti in cronologia, LUOGHI, PERSONE and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Gentilmente scrivi le lettere di questa immagine captcha nella casella di input

Perchè il commento venga inoltrato è necessario copiare i caratteri dell'immagine nel box qui sopra